Generic selectors
Tìm chính xác tên
Tìm trong tiêu đề
Tìm trong nội dung
Post Type Selectors
post
page
Tìm tong thể loại
Bách Hợp
Cận đại
Cạnh Kỹ
Cập nhật mới
Cổ Đại
Cung Đấu
Dã Sử
Đam Mỹ
Dị Giới
Dị Năng
Điền Văn
Đô Thị
Đô Thị Audio
Đoản Văn
Du Hí
Gia Đấu
Giọng Đọc MC Nổi Tiếng
Hài Hước
Hệ Thống
Hiện đại
Hồng Hoang
Huyền Huyễn
Khác
Khoa Huyễn
Kiếm Hiệp
Kỳ huyễn
Lãnh khốc
Lịch Sử
Lịch Sử Quân Sự
Light Novel
Linh Dị
Ma Pháp
Mạt Thế
Ngôn Tình
Ngôn Tình Audio
Ngược
Nữ Cường
Nữ Phụ
OE
Phương Tây
Quân Sự
Quan Trường
Sắc Hiệp
Sủng
Sủng Audio
Thần thoại
Thể Loại
Thể Loại Khác
Thiết huyết
Tiên Hiệp
Trinh Thám
Trọng Sinh
Truyện Audio
Truyện Cổ Tích Cho Bé
Truyện convert
Truyện Convert
Truyện FULL
Truyện Hài Hước
Truyện mới
Truyện Ngắn
Truyện Ngược
Truyện Sắc
Truyện Sắc Audio
Truyện Teen
Truyện Việt Nam
Tu Luyện
Uncategorized
Updating
Vô địch
Vô Hạn
Vô hạn Lưu
Võ Hiệp
Vô sỉ
Võng Du
Xuyên Không
Xuyên Nhanh

Bách Luyện Thành Thần

Tác giả: ,
Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp,
Loại: ,,
Trạng thái:
Lượt nghe:
1866
Giọng nam: 163 tập
Giọng nữ: 774 chương | 774 mới

‘- Từ đám mây ngã xuống trở thành một người hèn mọn gia nô La Chinh, trong lúc vô tình đem mình đã luyện thành một món binh khí.
Một đạo chống lại mở màn, lúc này ầm ầm kéo ra.
Dựa vào có thể so với thần binh lợi khí thân thể, dựa vào Vĩnh Bất Thỏa Hiệp kiên cường tín niệm, hướng phía đỉnh phong từng bước rảo bước tiến lên.
Ngang ngược tranh hùng, các tộc tranh bá, Phong Khởi Vân Động.
Dùng Pháp bảo thân thể, khắc thế gian địch, làm La Chinh mở mắt ra một cái chớp mắt, truyền thuyết lúc này bắt đầu…
===
La Chính vì gái mà bị đày làm nô bộc.
La Bái Nhiên tham vọng đầy mình.
La Chính lại vì gái mà đâm đầu tu luyện.
La Gia trong phủ nước sôi lửa bỏng, tranh giành kịch liệt… thôi thì đọc tiếp sẽ biết. Một thanh niên dại gái tu luyện võ công =))

=Hệ Thống Tu Luyện=
Đại Thế Giới Tu Luyện Pháp:
Hệ Thống Chân Nguyên:
1-Thân Thể Cảnh: Luyện Bì — Luyện Nhục — Luyện Cốt — Luyện Tạng — Luyện Tủy
1.5-Bán Bộ Tiên Thiên
2-Tiên Thiên Bí Cảnh ( Tiên Thiên Sinh Linh ): Nhất Trọng —-> Thập Trọng ( Đại Viên Mãn )
3-Chiếu Thần Cảnh: Nhất Trọng —-> Thập Trọng ( Chí Cực )
4-Thần Đan Cảnh: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ
5-Hư Kiếp Cảnh: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu kỳ
6-Sinh Tử Cảnh: Nhất Trọng —-> Thập Trọng ( Cực Hạn )
7-Hóa Thần Tam Biến:
– Thần Hải Cảnh: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ
– Thần Cực Cảnh: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ
– Thần Biến Cảnh: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Đỉnh Cao ( Bán Bộ Giới Chủ ) —-> Chuẩn Giới Chủ
8-Giới Chủ Cảnh ( Chứng Thần Võ Giả ): Bình Thường — Đỉnh Cao ( Đại Giới Chủ )
8.5-Thiên Tôn ( Chịu Tải Thiên Mệnh = Không Thể Đột Phá ): Hạ Vị — Trung Vị — Thượng Vị
9-Chân Thần Cảnh: Hạ Vị — Trung Vị — Thượng Vị — Đại Viên Mãn —-> Á Thánh
9.1-Thánh Nhân ( Phong Thánh – Ký Linh Địa = Quản Chế )
9.2-Chân Ý Chi Hải ( Độ Linh Hồn ): Nhất Đoạn Tuyến —-> Cửu Đoạn Tuyến ( Bán Bộ Bỉ Ngạn )
10-Bỉ Ngạn Cảnh ( Linh Hồn Nhập Bỉ Ngạn ):
– Sắc Giới: Nhất Trọng Thiên —-> Thập Tam Trọng Thiên ( Đỉnh Phong )
– Dục Giới: Thập Tứ Trọng Thiên —-> Tam Thập Nhị Trọng Thiên
– Tam Thập Tam Trọng Thiên

Hệ Thống Luyện Thể:
1-Thân Thể Cảnh: Luyện Bì — Luyện Nhục — Luyện Cốt — Luyện Tạng — Luyện Tủy
2-Rèn Khiếu Huyệt: 1 Khiếu Huyệt —-> 108 Khiếu Huyệt ( Vô Lậu Chân Thân )
3-Đạo Đài Bát Trọng: Bách Hội Đài –> Thần Môn Đài –> Phong Môn Đài –> Khí Hải Đài –> Thanh Linh Đài –> Chiếu Hải Đài –> Sinh Đài –> Tử Đài
4-Bệ Thần Cửu Tinh: Nhất Tinh —-> Cửu Tinh
4.5-Cửu Tinh Dung Thể Nội ( Thân Thể Viên Mãn )
5-Hồn Nguyên Tái Tạo ( Yêu cầu: Bỉ Ngạn Cảnh ):
– Bán Bộ Hồn Nguyên
– Hồn Nguyên Cảnh: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ

Cảnh Giới Linh Hồn:
1-Linh Hồn
2-Chiến Hồn Cảnh
3-Bích Hồn Cảnh ( Bích Ngọc Chiến Hồn )
4-Ngân Hồn Cảnh ( Bạch Ngân Chiến Hồn )
5-Hoàng Kim Chiến Hồn
6-Chân Thần Chi Hồn
7-Dương Hồn Cảnh (Linh Hồn Viên Mãn )
8-Điện Hồn Cảnh ( Dương Hồn Nhập Điện )

Cổ Thần Tu Luyện Pháp ( Cổ Luyện Thể ):
1-Hoang Thần Cảnh: Hạ Vị — Trung Vị — Thượng Vị
1.5-Chân Ý Chi Hải ( Độ Thân Thể ): Nhất Đoạn Tuyến —-> Cửu Đoạn Tuyến ( Bán Bộ Bỉ Ngạn )
2-Bỉ Ngạn Cảnh ( Thân Thể Nhập Bỉ Ngạn ):
– Sắc Giới: Nhất Trọng Thiên —-> Thập Tam Trọng Thiên ( Đỉnh Phong )
– Dục Giới: Thập Tứ Trọng Thiên —-> Tam Thập Nhị Trọng Thiên
– Tam Thập Tam Trọng Thiên

Nghe tiếp:
1:
Tap 001 - 05:26:39
2:
Tap 002 - 05:20:15
3:
Tap 003 - 04:33:40
4:
Tap 004 - 04:21:12
5:
Tap 005 - 04:33:47
6:
Tap 006 - 04:25:32
7:
Tap 007 - 04:20:45
8:
Tap 008 - 04:37:03
9:
Tap 009 - 04:38:51
10:
Tap 010 - 04:50:27
11:
Tap 011 - 04:30:10
12:
Tap 012 - 04:22:38
13:
Tap 013 - 04:02:43
14:
Tap 014 - 03:56:08
15:
Tap 015 - 04:13:56
16:
Tap 016 - 04:38:49
17:
Tap 017 - 04:09:17
18:
Tap 018 - 04:09:24
19:
Tap 019 - 04:27:32
20:
Tap 020 - 04:28:05
21:
Tap 021 - 04:27:00
22:
Tap 022 - 04:22:22
23:
Tap 023 - 04:24:44
24:
Tap 024 - 05:19:37
25:
Tap 025 - 04:21:36
26:
Tap 026 - 04:30:00
27:
Tap 027 - 04:29:18
28:
Tap 028 - 04:20:54
29:
Tap 029 - 04:49:07
30:
Tap 030 - 04:13:28
31:
Tap 031 - 04:19:36
32:
Tap 032 - 04:30:13
33:
Tap 033 - 04:15:48
34:
Tap 034 - 04:14:12
35:
Tap 035 - 04:11:36
36:
Tap 036 - 04:13:39
37:
Tap 037 - 04:13:56
38:
Tap 038 - 04:12:29
39:
Tap 039 - 04:13:18
40:
Tap 040 - 04:17:43
41:
Tap 041 - 04:14:45
42:
Tap 042 - 04:17:27
43:
Tap 043 - 04:18:08
44:
Tap 044 - 04:15:31
45:
Tap 045 - 04:14:54
46:
Tap 046 - 04:13:55
47:
Tap 047 - 04:25:41
48:
Tap 048 - 04:15:06
49:
Tap 049 - 04:10:07
50:
Tap 050 - 04:07:25
51:
Tap 051 - 04:10:35
52:
Tap 052 - 04:12:12
53:
Tap 053 - 04:00:58
54:
Tap 054 - 04:06:20
55:
Tap 055 - 03:56:40
56:
Tap 056 - 04:04:58
57:
Tap 057 - 04:16:04
58:
Tap 058 - 02:38:17
59:
Tap 059 - 04:12:31
60:
Tap 060 - 04:22:28
61:
Tap 061 - 04:28:07
62:
Tap 062 - 04:16:09
63:
Tap 063 - 04:09:11
64:
Tap 064 - 04:11:09
65:
Tap 065 - 04:08:50
66:
Tap 066 - 04:14:00
67:
Tap 067 - 04:11:30
68:
Tap 068 - 04:10:34
69:
Tap 069 - 04:04:44
70:
Tap 070 - 03:53:38
71:
Tap 071 - 04:03:14
72:
Tap 072 - 03:59:40
73:
Tap 073 - 04:03:56
74:
Tap 074 - 04:03:02
75:
Tap 075 - 04:06:43
76:
Tap 076 - 03:47:23
77:
Tap 077 - 03:36:53
78:
Tap 078 - 03:57:30
79:
Tap 079 - 03:52:58
80:
Tap 080 - 03:47:35
81:
Tap 081 - 03:26:28
82:
Tap 082 - 03:22:31
83:
Tap 083 - 03:22:21
84:
Tap 084 - 03:18:28
85:
Tap 085 - 03:18:10
86:
Tap 086 - 03:21:16
87:
Tap 087 - 03:18:34
88:
Tap 088 - 03:22:16
89:
Tap 089 - 03:20:35
90:
Tap 090 - 03:23:59
91:
Tap 091 - 03:23:03
92:
Tap 092 - 03:24:48
93:
Tap 093 - 03:22:49
94:
Tap 094 - 03:21:14
95:
Tap 095 - 03:16:29
96:
Tap 096 - 03:20:17
97:
Tap 097 - 03:22:49
98:
Tap 098 - 01:54:51
99:
Tap 099 - 03:19:19
100:
Tap 100 - 03:18:42
101:
Tap 101 - 03:18:55
102:
Tap 102 - 03:21:13
103:
Tap 103 - 03:17:24
104:
Tap 104 - 03:17:38
105:
Tap 105 - 03:19:25
106:
Tap 106 - 03:20:25
107:
Tap 107 - 03:24:14
108:
Tap 108 - 03:21:49
109:
Tap 109 - 03:20:41
110:
Tap 110 - 03:14:46
111:
Tap 111 - 03:20:45
112:
Tap 112 - 03:21:06
113:
Tap 113 - 03:21:26
114:
Tap 114 - 03:20:59
115:
Tap 115 - 03:20:48
116:
Tap 116 - 03:18:25
117:
Tap 117 - 03:16:35
118:
Tap 118 - 03:22:10
119:
Tap 119 - 03:20:03
120:
Tap 120 - 03:20:31
121:
Tap 121 - 03:21:16
122:
Tap 122 - 03:19:09
123:
Tap 123 - 05:09:24
124:
Tap 124 - 03:25:48
125:
Tap 125 - 03:17:48
126:
Tap 126 - 03:18:08
127:
Tap 127 - 03:18:32
128:
Tap 128 - 03:24:31
129:
Tap 129 - 03:17:57
130:
Tap 130 - 03:18:13
131:
Tap 131 - 03:19:26
132:
Tap 132 - 03:16:12
133:
Tap 133 - 03:14:35
134:
Tap 134 - 03:14:56
135:
Tap 135 - 02:35:16
136:
Tap 136 - 03:13:41
137:
Tap 137 - 03:16:26
138:
Tap 138 - 03:21:00
139:
Tap 139 - 03:11:45
140:
Tap 140 - 03:18:15
141:
Tap 141 - 03:17:35
142:
Tap 142 - 03:19:06
143:
Tap 143 - 03:20:10
144:
Tap 144 - 03:20:23
145:
Tap 145 - 03:23:25
146:
Tap 146 - 03:22:51
147:
Tap 147 - 03:20:26
148:
Tap 148 - 03:19:52
149:
Tap 149 - 03:24:07
150:
Tap 150 - 03:21:05
151:
Tap 151 - 03:20:24
152:
Tap 152 - 03:20:19
153:
Tap 153 - 03:01:58
154:
Tap 154 - 01:11:40
155:
Tap 155 - 01:08:45
156:
Tap 156 - 01:01:13
157:
Tap 157 - 01:01:59
158:
Tap 158 - 01:02:45
159:
Tap 159 - 01:07:40
160:
Tap 160nTH - 58:30
161:
Tap 161nTH - 57:53
162:
Tap 162 - 01:04:26
163:
Tap 163 - 01:00:56
1:
Chương 1: Lấy ơn báo oán
2:
Chương 2: Công pháp luyện khí
3:
Chương 3: Thân thể kỳ diệu
4:
Chương 4: Hành hung đại quản sự
5:
Chương 5: Nguy cơ
6:
Chương 6: Cố gắng
7:
Chương 7: Ngày tộc luyện
8:
Chương 8: Nhất chiêu
9:
Chương 9: Luyện Tạng Cảnh!
10:
Chương 10: Tà Khí Sư
11:
Chương 11: Chân hỏa tôi thể
12:
Chương 12: Hắc hỏa, long lân
13:
Chương 13: Tự do
14:
Chương 14: Đế Đô
15:
Chương 15: Khiêu khích
16:
Chương 16: Thử luyện
17:
Chương 17: Áp lực vô hình
18:
Chương 18: Vượt qua thử luyện
19:
Chương 19: Để ngươi giúp ta
20:
Chương 20: Chấn kinh
21:
Chương 21: Tạo thọ đan
22:
Chương 22: Bạo phát
23:
Chương 23: Ta không phục
24:
Chương 24: La Yên
25:
Chương 25: Huyết Sắc Sơn
26:
Chương 26: Phương Ngọc Thư
27:
Chương 27: Cách đối phó với lũ óc lợn
28:
Chương 28: Thất đại thế gia
29:
Chương 29: Bức chiến
30:
Chương 30: Liều mạng
31:
Chương 31: Ma tộc
32:
Chương 32: Tàn phá phi đao
33:
Chương 33: Hắc Tinh Thạch
34:
Chương 34: Mất và được
35:
Chương 35: Chọn Công Pháp
36:
Chương 36: Thánh Giai Công Pháp
37:
Chương 37: Luyện Ngục Sơn
38:
Chương 38: Phiền toái
39:
Chương 39: Khiêu chiến
40:
Chương 40: Cảnh giới vong ngã
41:
Chương 41: Mèo vờn chuột
42:
Chương 42: Đột phá
43:
Chương 43: Quá nhiều rận
44:
Chương 44: Chân tướng
45:
Chương 45: Tô đạo sư nổi giận
46:
Chương 46: Thanh Thiên Thai
47:
Chương 47: Đao trùng tập kích
48:
Chương 48: Được giải vây
49:
Chương 49: Khi không lại gây sự
50:
Chương 50: Tự rước lấy nhục
51:
Chương 51: Thu hoạch nho nhỏ, kẻ lỗ mãng?
52:
Chương 52: Thu hoạch nhiều hơn
53:
Chương 53: Thảm thiết
54:
Chương 54: Cự thú nơi dung nham
55:
Chương 55: Linh khí chi thể
56:
Chương 56: Thuyết phục
57:
Chương 57: Múa rìu qua mắt thợ
58:
Chương 58: Lấy thế đè người
59:
Chương 59: Suy đoán
60:
Chương 60: Hắc Bạch Song Sát
61:
Chương 61: Dưới tiên thiên là chúng sinh
62:
Chương 62: Bạo nộ
63:
Chương 63: Tướng quân
64:
Chương 64: Trở về Tiểu Vũ Phon
65:
Chương 65: Đổ mồ hôi lạnh
66:
Chương 66: Ta chiến với ngươi!
67:
Chương 67: Chỉ dùng một quyền
68:
Chương 68: Liễu tồn thế
69:
Chương 69: Liệt thiên hoàn
70:
Chương 70: Cảnh tượng kì Quái
71:
Chương 71: Hoan hô
72:
Chương 72: Mất tự nhiên
73:
Chương 73: Người canh núi
74:
Chương 74: Nụ cười xinh đẹp
75:
Chương 75: Oan gia ngõ hẹp
76:
Chương 76: Chiếu thần cảnh
77:
Chương 77: Cái giá của sự xem thường
78:
Chương 78: Cắn nuốt
79:
Chương 79: Nghiêm túc
80:
Chương 80: Chủ nợ của ngươi
81:
Chương 81: Nửa bước tiên thiên
82:
Chương 82: Khu bán đấu giá thiên lộc
83:
Chương 83: Quá quý giá
84:
Chương 84: Tông pháp luyện khí
85:
Chương 85: Thiên diễn tinh hoa
86:
Chương 86: Phát tài to rồi!
87:
Chương 87: Điên cuồng đến vậy
88:
Chương 88: Kim phong tế vũ lâu
89:
Chương 89: Cút
90:
Chương 90: Mua trọn
91:
Chương 91: Dung luyện
92:
Chương 92: Trảm yêu
93:
Chương 93: Từng bước khó khăn
94:
Chương 94: Một quyền đánh nát
95:
Chương 95: Bí mật ẩn giấu
96:
Chương 96: Gia cát diệp
97:
Chương 97: Gặp yêu
98:
Chương 98: Yêu tướng
99:
Chương 99: Yêu huyết văng khắp nơi
100:
Chương 100: Bạo vũ lê hoa châm
101:
Chương 101: Đoạn yêu châm
102:
Chương 102: Kịch chiến trong rừng
103:
Chương 103: Một mình truy kích
104:
Chương 104: Mất thể diện là chuyện nhỏ, mất mạng mới là chuyện lớn!
105:
Chương 105: Xoay tròn
106:
Chương 106: Đẫm máu
107:
Chương 107: Dù chết cũng không ngã xuống
108:
Chương 108: Tên thần y lòng dạ đen tối
109:
Chương 109: Chiến trường tu la
110:
Chương 110: Tát tới khi ngươi cút đi mới thôi
111:
Chương 111: Yêu tộc công thành
112:
Chương 112: Sát ý
113:
Chương 113: Ngũ trảo kim long
114:
Chương 114: Ngũ trảo hắc long
115:
Chương 115: Sát lục thiếu nữ(1)
116:
Chương 116: Nghẹn uất
117:
Chương 117: Phủ tổng đốc
118:
Chương 118: Yêu tộc đột kích
119:
Chương 119: Chiến đấu ác liệt trên không trung
120:
Chương 120: Thiên yêu thánh hỏa
121:
Chương 121: Vòng xoáy
122:
Chương 122: Thiên uy phù đồ(1)
123:
Chương 123: Nhân tố mấu chốt
124:
Chương 124: Biện pháp
125:
Chương 125: Thoát chết trong gang tấc
126:
Chương 126: Cố chấp
127:
Chương 127: Ban thưởng
128:
Chương 128: Tinh thạch phượng tường và tinh thạch huyết phỉ
129:
Chương 129: Khảm nạm
130:
Chương 130: Chân hỏa xuất chiến
131:
Chương 131: Tim đập rộn ràng
132:
Chương 132: Ngọc long cốc
133:
Chương 133: Khổng lồ Như vậy
134:
Chương 134: Tiên phủ rực rỡ
135:
Chương 135: Hóa thân chân nguyên
136:
Chương 136: Hình nhân khổng lồ
137:
Chương 137: Linh cẩu đen
138:
Chương 138: Cá chép gấm ăn thịt người(1)
139:
Chương 139: Trận pháp bát quái
140:
Chương 140: Tuyệt mệnh loạn đấu!
141:
Chương 141: Đối đầu trực diện!
142:
Chương 142: Tự sát
143:
Chương 143: Khảo nghiệm của tiên phủ
144:
Chương 144: Lực trăm người
145:
Chương 145: Cầu thang vô tận
146:
Chương 146: Tâm ma
147:
Chương 147: Bức tranh quán tưởng(1)
148:
Chương 148: Oán linh
149:
Chương 149: Một mảnh tiên hồn
150:
Chương 150: Đột phá tiên thiên cảnh!
151:
Chương 151: Ngoài cốc
152:
Chương 152: Mua ngựa
153:
Chương 153: Giá tiền gấp đôi
154:
Chương 154: Huấn giới đường
155:
Chương 155: Thiên tuyệt bổng
156:
Chương 156: Thất huyền yêu kiếm
157:
Chương 157: Thiên khung chân nhân
158:
Chương 158: Khai đường đại thẩm
159:
Chương 159: Vật lộn
160:
Chương 160: Xét xử không công bằng
161:
Chương 161: Cười điên cuồng
162:
Chương 162: Công chúa điện hạ
163:
Chương 163: Mạc gia
164:
Chương 164: Bí cảnh tu luyện
165:
Chương 165: Huyễn ngư thâm đàm
166:
Chương 166: Người cá
167:
Chương 167: Đuôi cá
168:
Chương 168: Không thể tin nổi
169:
Chương 169: Dao động
170:
Chương 170: Tranh chấp
171:
Chương 171: Nhường đường cho ngươi?
172:
Chương 172: Hàn ý thủy châu
173:
Chương 173: Tay không đỡ dao sắc
174:
Chương 174: Đánh ngất xỉu mà thôi
175:
Chương 175: Báo cáo
176:
Chương 176: Suy xét
177:
Chương 177: Đài diều hâu
178:
Chương 178: Sức bật
179:
Chương 179: Ủy thác
180:
Chương 180: Địa vị
181:
Chương 181: Ra mặt giúp huynh
182:
Chương 182: Mạc vũ
183:
Chương 183: Dũng mãnh
184:
Chương 184: Mạc hưu ngôn
185:
Chương 185: Vòng hỗn nguyên huyết
186:
Chương 186: Khoái thương
187:
Chương 187: Tâm tĩnh
188:
Chương 188: Binh khí hỗn loạn
189:
Chương 189: Tiên khí giả
190:
Chương 190: Uy hiếp của chương vô huyền
191:
Chương 191: Phản kích
192:
Chương 192: Nhân tình
193:
Chương 193: Yêu cầu đơn giản
194:
Chương 194: Còn sợ gì nữa?
195:
Chương 195: Mua kiếm
196:
Chương 196: Ra mặt giúp huynh
197:
Chương 197: Mạc vũ
198:
Chương 198: Dũng mãnh
199:
Chương 199: Mạc hưu ngôn
200:
Chương 200: Vòng hỗn nguyên huyết
201:
Chương 201: Khoái thương
202:
Chương 202: Tâm tĩnh
203:
Chương 203: Binh khí hỗn loạn
204:
Chương 204: Tiên khí giả
205:
Chương 205: Uy hiếp của chương vô huyền
206:
Chương 206: Phản kích
207:
Chương 207: Nhân tình
208:
Chương 208: Yêu cầu đơn giản
209:
Chương 209: Còn sợ gì nữa?
210:
Chương 210: Mua kiếm
211:
Chương 211: Lầu hai thiên cơ các
212:
Chương 212: Bích ba(1)
213:
Chương 213: Di phẩm của xa đạo tử
214:
Chương 214: Tặng miễn phí luôn
215:
Chương 215: Trám hỏa phong
216:
Chương 216: Lò Nổ
217:
Chương 217: Mượn lò
218:
Chương 218: Ngưng luyện
219:
Chương 219: Tham lam
220:
Chương 220: Kiếm thuật căn bản
221:
Chương 221: Tự giải quyết cho tốt
222:
Chương 222: Thiên diễn tinh hoa đắt giá
223:
Chương 223: Đài thất tinh kiếm quang
224:
Chương 224: Nguyên cực từ quang
225:
Chương 225: Trâu bò
226:
Chương 226: Phẫn nộ
227:
Chương 227: Hoa thiên mệnh
228:
Chương 228: Phong ma trảm
229:
Chương 229: Một chiêu
230:
Chương 230: Phá kết giới của ngươi
231:
Chương 231: Sát trận thiên hỏa
232:
Chương 232: Hắc minh thua
233:
Chương 233: Dằn vặt
234:
Chương 234: Lại là một thiên tài siêu cấp
235:
Chương 235: Kiếm bộ
236:
Chương 236: Bắt chước bừa
237:
Chương 237: Lưỡng nghi phiến
238:
Chương 238: Bay lượn
239:
Chương 239: Thân thể vô cùng dũng mãnh
240:
Chương 240: Liều lĩnh đánh cược
241:
Chương 241: Châu đan hắc nham phong!
242:
Chương 242: Sát tự quyết
243:
Chương 243: Chuyện lớn
244:
Chương 244: Đoạt tạo hóa của trời đất
245:
Chương 245: Tầm mắt
246:
Chương 246: Chính khí ca
247:
Chương 247: Quân tử
248:
Chương 248: Vương doãn
249:
Chương 249: Chiến giáp bạch cốt
250:
Chương 250: Cực kỳ cuồng vọng
251:
Chương 251: Tra cho ta
252:
Chương 252: Niêm hoa nhất chỉ
253:
Chương 253: Quân tử kiếm
254:
Chương 254: Tay không đón kiếm sắc
255:
Chương 255: Tẩu hỏa nhập ma
256:
Chương 256: Lại đốn ngộ
257:
Chương 257: Sát khí
258:
Chương 258: Mặc ngươi xử lý
259:
Chương 259: Hai nàng so đấu
260:
Chương 260: Phương pháp chọc giận
261:
Chương 261: Hài hước
262:
Chương 262: Phi đao đấu với đoản kiếm!
263:
Chương 263: Tông chủ nổi giận
264:
Chương 264: Quát lớn
265:
Chương 265: Nghiêm trị
266:
Chương 266: Ngưng huyết đan
267:
Chương 267: Phật chi luân hồi
268:
Chương 268: Một chiêu
269:
Chương 269: Thần thú thanh loan
270:
Chương 270: Kiếm pháp cơ bản khiến cả đấu trường khiếp sợ
271:
Chương 271: Thiêu đốt tinh huyết
272:
Chương 272: Tia lửa
273:
Chương 273: Chạm trán với ngươi!
274:
Chương 274: Cốt mâu giao long
275:
Chương 275: Quỳ xuống
276:
Chương 276: Quỳ xuống
277:
Chương 277: Thông hiểu thần thú
278:
Chương 278: Giải thích
279:
Chương 279: Bí ẩn không thể lý giải
280:
Chương 280: Ta tin
281:
Chương 281: Một kiếm phá trời
282:
Chương 282: Một kiếm phá trời
283:
Chương 283: Đốt máu
284:
Chương 284: Kiếm sơn
285:
Chương 285: Sát lục kiếm sơn(1)
286:
Chương 286: Yêu dạ tộc
287:
Chương 287: Kiếm linh
288:
Chương 288: Kiếm đạo sát lục
289:
Chương 289: Ăn gian
290:
Chương 290: Tẩy kiếm trì(1)
291:
Chương 291: Dù địch không lại cũng phải đấu!
292:
Chương 292: Đệ nhất toàn phong
293:
Chương 293: Bất động minh vương
294:
Chương 294: Ta có hai trăm vạn viên phương tinh
295:
Chương 295: Ẩn tình
296:
Chương 296: Sát ý
297:
Chương 297: Về nhà, giết người
298:
Chương 298: Sức mạnh của cú đấm
299:
Chương 299: Thân thể kim cương
300:
Chương 300: Phá thân vàng
301:
Chương 301: Nghiệp hỏa
302:
Chương 302: Muốn phát điên
303:
Chương 303: Cách lý dật phong lên sàn
304:
Chương 304: Bà trẻ
305:
Chương 305: Ông trẻ
306:
Chương 306: Truyện cười
307:
Chương 307: Gãy kiếm
308:
Chương 308: Chặn kiếm
309:
Chương 309: Tông chủ triệu kiến
310:
Chương 310: Bắt đầu
311:
Chương 311: La ngọc thư
312:
Chương 312: Xin lỗi có tác dụng?
313:
Chương 313: Trở về võ đường
314:
Chương 314: Không có hứng thú biết ngươi là ai
315:
Chương 315: Huyết tù
316:
Chương 316: Tình cảm quần chúng trào dâng
317:
Chương 317: Hy vọng do con người tạo nên
318:
Chương 318: Đao thương bất nhập
319:
Chương 319: Tự tin
320:
Chương 320: Sát khí hóa tinh
321:
Chương 321: Ta là Gia chủ
322:
Chương 322: Vận mệnh chỉ dẫn
323:
Chương 323: Đàm phán
324:
Chương 324: Lo lắng
325:
Chương 325: Vũ tinh điện
326:
Chương 326: Khiêu khích
327:
Chương 327: Nền tảng và sự khác biệt
328:
Chương 328: Một mắt hai đồng tử
329:
Chương 329: Lễ
330:
Chương 330: Mê hoặc
331:
Chương 331: Hiểu lầm
332:
Chương 332: Đứng đầu
333:
Chương 333: Đâm vào tường
334:
Chương 334: Muốn diệt quốc sao?
335:
Chương 335: Áp lực của thần đan cảnh
336:
Chương 336: Khuôn mặt
337:
Chương 337: Yên nhi yếu ớt
338:
Chương 338: Huynh sẽ bảo vệ muội
339:
Chương 339: Bão không gian
340:
Chương 340: Quy tắc không gian
341:
Chương 341: Lạc vân tông
342:
Chương 342: Kiếm ý đại thành
343:
Chương 343: Thảm bại
344:
Chương 344: Cửa lớn mở ra
345:
Chương 345: Hâm mộ
346:
Chương 346: Dịch chuyển không gian
347:
Chương 347: Biển dung nham
348:
Chương 348: Xích hỏa xà
349:
Chương 349: Xem trò vui
350:
Chương 350: Mạng treo sợi tóc
351:
Chương 351: Hỏa bức ma ngư
352:
Chương 352: Không tư cách
353:
Chương 353: Muốn xuống sao?
354:
Chương 354: Nhện mặt quỷ
355:
Chương 355: Trận thập nhị địa
356:
Chương 356: Rương báu
357:
Chương 357: Bách lý hồng phong
358:
Chương 358: Rương báu màu xanh
359:
Chương 359: Chán nản
360:
Chương 360: Mạnh mẽ xông lên
361:
Chương 361: Huyết phách cửu đầu long
362:
Chương 362: Con rối sát lục
363:
Chương 363: Con rối cường đại
364:
Chương 364: Không gian thuấn di(1)
365:
Chương 365: Vạn sát sinh tử luân
366:
Chương 366: Lang vương bóng tối
367:
Chương 367: Con đường sống chết
368:
Chương 368: Đường cụt
369:
Chương 369: Quanh co khúc khuỷu
370:
Chương 370: Phi thiên dạ xoa
371:
Chương 371: Hình ảnh biến mất
372:
Chương 372: Dị thảo
373:
Chương 373: Tuyệt vọng
374:
Chương 374: Lãng phí thật đáng tiếc
375:
Chương 375: Phân phối
376:
Chương 376: Phù thạch(1)
377:
Chương 377: Tinh phách giao long
378:
Chương 378: Chìa khóa truyền thừa
379:
Chương 379: Khó khăn
380:
Chương 380: Chắc chắn muốn đoạt xác của ta?
381:
Chương 381: Mơ mơ màng màng
382:
Chương 382: Lửa giận rất lớn
383:
Chương 383: Rương báu bay
384:
Chương 384: Cây thiên tuyệt đạo
385:
Chương 385: Đột phá
386:
Chương 386: Bí thuật phù văn
387:
Chương 387: Tiên mộ linh đăng
388:
Chương 388: Lễ đốt đèn
389:
Chương 389: Không biết
390:
Chương 390: Về đích
391:
Chương 391: Trác đại tiên sinh
392:
Chương 392: Truyền âm
393:
Chương 393: Rốt cuộc là nói gì đó?
394:
Chương 394: Đãi ngộ
395:
Chương 395: Đối mặt với đối thủ của mình
396:
Chương 396: Đông tà vương
397:
Chương 397: Quà lớn của tiểu điệp
398:
Chương 398: Khống chế
399:
Chương 399: Xoay tròn cực nhanh
400:
Chương 400: Phá diệt nhất thương
401:
Chương 401: Kiêu ngạo bất đắc dĩ
402:
Chương 402: Nắm đấm
403:
Chương 403: Thần văn
404:
Chương 404: Cười nhạo
405:
Chương 405: Chiết khấu 30%
406:
Chương 406: Vẽ thần văn
407:
Chương 407: Bút pháp hoàn mỹ
408:
Chương 408: Chèn ép
409:
Chương 409: Cười nhạo
410:
Chương 410: Nổi giận
411:
Chương 411: Khó xử
412:
Chương 412: Tiểu điệp buồn bực
413:
Chương 413: Tông duệ đen đủi
414:
Chương 414: Minh chủ phân minh
415:
Chương 415: Tây vực
416:
Chương 416: Bắt heo
417:
Chương 417: Ứng long
418:
Chương 418: Thế giới băng
419:
Chương 419: Phu nhân độc huyết
420:
Chương 420: Tranh đoạt
421:
Chương 421: Thượng giới
422:
Chương 422: Giam giữ
423:
Chương 423: Tinh huyết chân long
424:
Chương 424: Bia phương tiêm(1)
425:
Chương 425: Lời khiêu chiến từ khỉ
426:
Chương 426: Lễ tẩy trần quy tắc
427:
Chương 427: Cướp người
428:
Chương 428: Đại hội võ đạo trung vực
429:
Chương 429: Luyện hồn
430:
Chương 430: Bị đuổi giết
431:
Chương 431: Không làm gì được
432:
Chương 432: Yêu cầu của thanh long
433:
Chương 433: Chân long đệ nhị
434:
Chương 434: Cung chủ long nguyên cung
435:
Chương 435: Ta không thích người
436:
Chương 436: Ta không rõ lắm
437:
Chương 437: Trở về
438:
Chương 438: Muốn chết
439:
Chương 439: Chỗ dựa
440:
Chương 440: Ninh Vũ Điệp
441:
Chương 441: Ba tên mập
442:
Chương 442: Không cam lòng thỏa hiệp
443:
Chương 443: Bí mật ngàn năm
444:
Chương 444: La Chinh oán hận
445:
Chương 445: Tiểu tâm tư
446:
Chương 446: Thi vòng loại
447:
Chương 447: Thông qua
448:
Chương 448: Những cường giả vòng đấu loại
449:
Chương 449: Ảo trận đặc biệt
450:
Chương 450: Thủ tháp
451:
Chương 451: Cường hóa Tiểu tháp
452:
Chương 452: Huyền Quy (*)
453:
Chương 453: Tuệ Tinh Bàn quật khởi
454:
Chương 454: Ăn gian
455:
Chương 455: Không nghĩ ra được
456:
Chương 456: Đại hận ma công
457:
Chương 457: Thăng liền hai cấp
458:
Chương 458: Vui mừng
459:
Chương 459: Hải ngao Cự Nhân
460:
Chương 460: Bắt nạt người
461:
Chương 461: Đấu giá
462:
Chương 462: Chạy trốn
463:
Chương 463: Hồng Mông Thiên Cương
464:
Chương 464: Đại thế chi tranh
465:
Chương 465: Rèn luyện huyệt khiếu
466:
Chương 466: Khai mạc
467:
Chương 467: Thùng rỗng kêu to
468:
Chương 468: Hoá trang lên sân khấu
469:
Chương 469: Một phần lễ mọn
470:
Chương 470: Trận đấu mở màn
471:
Chương 471: Thu hoạch
472:
Chương 472: Sư tử vồ Thỏ?
473:
Chương 473: Một quyền tiêu diệt
474:
Chương 474: Đắc tội
475:
Chương 475: Lôi và Lôi
476:
Chương 476: Vô thượng thần võ
477:
Chương 477: Chênh lệch
478:
Chương 478: Hỏa diễm pháp tắc
479:
Chương 479: Lễ vật
480:
Chương 480: Cầu hôn
481:
Chương 481: Có chút xấu
482:
Chương 482: Mục đích La Chinh
483:
Chương 483: Ta thấy hắn rất yếu??
484:
Chương 484: Phục chế
485:
Chương 485: Hoàng Tuyền Dạ Xoa
486:
Chương 486: Bao nhiêu lực lượng?
487:
Chương 487: Phá vỡ đạo tâm của ngươi
488:
Chương 487-2: Đừng đứng chắn phía trước ta
489:
Chương 488: Ấm áp
490:
Chương 489: Phù văn chữa trị
491:
Chương 490: Xuất thủ
492:
Chương 491: Ám chủng thần văn
493:
Chương 492: Cùng chung mục đích
494:
Chương 493: Hóa thú
495:
Chương 494: Tam thi trùng
496:
Chương 495: Cứu chữa
497:
Chương 496: Ngươi hiểu thật không?
498:
Chương 497: Tử Yên
499:
Chương 498: Tử cực giới
500:
Chương 499: Tàn nhẫn
501:
Chương 500: Bảo bối
502:
Chương 501: Giết
503:
Chương 502: Đỡ ta một gậy
504:
Chương 503: Tiềm lực của phù văn
505:
Chương 504: Hộ tông đại trận
506:
Chương 505: Thái độ của các trưởng lão
507:
Chương 506: Công kích
508:
Chương 507: Chôn vùi
509:
Chương 508: Ngũ tinh thần văn
510:
Chương 509: Điên cuồng cạm bẫy
511:
Chương 510: Nắm chắc 8 phần
512:
Chương 511: Tiểu chu thiên tam sát trận
513:
Chương 512: Cạm bẫy
514:
Chương 513: Lâm chiến
515:
Chương 514: Nguy cơ
516:
Chương 515: Tha chết cho ngươi
517:
Chương 516: Ngọn đèn cuối cùng
518:
Chương 517: Thăm dò
519:
Chương 518: Lực lượng áp chế
520:
Chương 519: Một kiếm oanh nát
521:
Chương 520: Yêu đế âm thi
522:
Chương 521: Tức nhưỡng
523:
Chương 522: Vực thẳm
524:
Chương 523: Xúc xắc
525:
Chương 524: Đếm số
526:
Chương 525: Quăng thêm lần nữa
527:
Chương 526: Lo âu
528:
Chương 527: Thối tinh liệt diễm
529:
Chương 528: Thiên chi kiêu nữ
530:
Chương 529: Tai ương
531:
Chương 530: Đuổi vận đen
532:
Chương 531: Rao giá trên trời
533:
Chương 532: Thanh mục linh thông
534:
Chương 533: Nghiền ép
535:
Chương 534: Công pháp của Long mạch nhất tộc
536:
Chương 535: Thủ tiêu
537:
Chương 536: Tại sao khóc
538:
Chương 537: Tiên quan
539:
Chương 538: Tử vi đại thiên cung
540:
Chương 539: Chủ nhân đệ tam Nhâm tiên phủ
541:
Chương 540: Tháp tội ác
542:
Chương 541: Chờ ta
543:
Chương 542: Không có cách nào nhúc nhích
544:
Chương 543: Nông trường
545:
Chương 544: Chống lại
546:
Chương 545: Đô đốc ma tộc
547:
Chương 546: Bệ khai đạo
548:
Chương 547: Cảnh cáo
549:
Chương 548: Lãnh khốc
550:
Chương 549: Ma tộc chiến tôn
551:
Chương 550: Tạo thế chân vạc
552:
Chương 551: Chạy trốn
553:
Chương 552: Liều chết đánh cược một lần
554:
Chương 553: Nguyền rủa
555:
Chương 554: Chém giết
556:
Chương 555: Tòa tháp quỷ dị
557:
Chương 556: Sóng ngầm
558:
Chương 557: Chặn đường
559:
Chương 558: Cuồng vọng
560:
Chương 559: Đại thế giới
561:
Chương 560: Câu thông tinh thần
562:
Chương 561: Tinh thần thối thể
563:
Chương 562: Nhục nhã
564:
Chương 563: Thiên tru
565:
Chương 564: Tịch vị
566:
Chương 565: Ngạo mạn?
567:
Chương 566: Không thể tưởng tượng
568:
Chương 567: Ý cười
569:
Chương 568: Dạ tộc
570:
Chương 569: Thích khách
571:
Chương 570: Chiến giả cấp 10
572:
Chương 571: Vân Lạc?
573:
Chương 572: Người từ đâu mà tới
574:
Chương 573: Tấm bia thiên phú
575:
Chương 574: Bài liệt
576:
Chương 575: Đệ nhất bài
577:
Chương 576: Cam chịu số phận
578:
Chương 577: Không gian bên trong ngư nhân
579:
Chương 578: Đệ nhị bài
580:
Chương 579: Ánh mắt
581:
Chương 580: Khảo nghiệm cuối cùng
582:
Chương 581: Lo lắng
583:
Chương 582: Phá hoại phong cảnh
584:
Chương 583: Tranh chấp và thỏa hiệp
585:
Chương 584: Quyền sống chết
586:
Chương 585: Tên vô cùng hung hăng
587:
Chương 586: Đùa bỡn
588:
Chương 587: Đả kích
589:
Chương 588: Không gian pháp tắc đấu không gian pháp tắc
590:
Chương 589: Vương
591:
Chương 590: Điên rồi, điên rồi!
592:
Chương 591: Mười vị chiến tôn đứng đầu
593:
Chương 592: Yên tĩnh
594:
Chương 593: Cút ngay
595:
Chương 594: Sùng bái
596:
Chương 595: Lưu Vũ
597:
Chương 596: Bức tượng
598:
Chương 597: Người đàn bà đanh đá
599:
Chương 598: Quân cờ
600:
Chương 599: Thu liễm
601:
Chương 600: Cách thức để vào tháp
602:
Chương 601: Đàm phán
603:
Chương 602: Tranh luận
604:
Chương 603: Chính diện giao phong
605:
Chương 604: Man lực
606:
Chương 605: Thành ý?
607:
Chương 606: Đàm phán bất thành
608:
Chương 607: Xem nhẹ
609:
Chương 608: Chiến tranh vòng ngoài
610:
Chương 609: Thế cục
611:
Chương 610: Tình thế vi diệu
612:
Chương 611: Thực lực của Huân
613:
Chương 612: Quy tắc mới
614:
Chương 613: Phân phối vị trí
615:
Chương 614: Tử Tâm Thánh Địa
616:
Chương 615: Hạch tâm
617:
Chương 616: Chuẩn bị
618:
Chương 617: Nguy hiểm trùng trùng điệp điệp
619:
Chương 618: Quái điểu
620:
Chương 619: Liều chết đánh cược
621:
Chương 620: Mãng Cổ Cự Thiềm
622:
Chương 621: Người nói dối
623:
Chương 622: Chạy trốn
624:
Chương 623: Mục tiêu
625:
Chương 624: Hắc Minh Châu
626:
Chương 625: Chiến Thánh Mông Trùng
627:
Chương 626: Đoạt
628:
Chương 627: Luyện Ngục Hỏa Xà
629:
Chương 628: Phản ứng
630:
Chương 629: Cây cỏ cứu mạng
631:
Chương 630: Tiếng khóc sau lưng
632:
Chương 631: Ngăn cản
633:
Chương 632: Luân hồi chi môn
634:
Chương 633: Bí mật luân hồi
635:
Chương 634: 99 thế
636:
Chương 635: Cản trở
637:
Chương 636: Khu vực hạch tâm
638:
Chương 637: Sương mù
639:
Chương 638: Mê cung
640:
Chương 639: Điểm đỏ
641:
Chương 640: Thây khô
642:
Chương 641: Luyện hóa Cự kiếm
643:
Chương 642: Cải tạo thân thể Long
644:
Chương 643: Lá xanh
645:
Chương 644: Chó địa ngục
646:
Chương 645: Người ngoài cuộc
647:
Chương 646: Nam Đẩu Tiên Căn
648:
Chương 647: Gào thét
649:
Chương 648: Hút vào trong đó
650:
Chương 649: Thế giới bên trong cơ thể
651:
Chương 650: Hung thú
652:
Chương 651: Lục Bì Nhân
653:
Chương 652: Tam đại thế lực
654:
Chương 653: Mảnh nhỏ thiên đạo
655:
Chương 654: Cự thạch
656:
Chương 655: Trở về
657:
Chương 656: Thế cục
658:
Chương 657: Gõ cửa
659:
Chương 658: Sát ý
660:
Chương 659: Dưới tháp
661:
Chương 660: Thanh toán
662:
Chương 661: Trở lại thảo nguyên Thiên Ưng
663:
Chương 662: Bái sư
664:
Chương 663: Dị bảo?
665:
Chương 664: Cái xấu trong nhân tính
666:
Chương 665: Trêu chọc
667:
Chương 666: Ngư long tông
668:
Chương 667: Tiếu tông chủ
669:
Chương 668: Thiên tà thần quốc
670:
Chương 669: Tin tức bất ngờ
671:
Chương 670: Tiểu thư khê gia
672:
Chương 671: Khê ấu cầm
673:
Chương 672: Rời đi
674:
Chương 673: Âm thể tử cực nhất phẩm
675:
Chương 674: Vân điện nổi loạn
676:
Chương 675: Kẻ chết thay
677:
Chương 676: Một kiếm giết ba người
678:
Chương 677: Tới vừa kịp lúc
679:
Chương 678: Xoay chuyển
680:
Chương 679: Khoác lác
681:
Chương 680: Tiểu thiên kiếp
682:
Chương 681: Độ kiếp
683:
Chương 682: Ác mộng kiếp
684:
Chương 683: Bóng dáng quen thuộc
685:
Chương 684: Hỏng đầu?
686:
Chương 685: Kìm nén
687:
Chương 686: Trở về thành vân hải
688:
Chương 687: Thanh toán theo kỳ
689:
Chương 688: Rời đi
690:
Chương 689: Âm thể tử cực nhất phẩm
691:
Chương 690: Vân điện nổi loạn
692:
Chương 691: Kẻ chết thay
693:
Chương 692: Một kiếm giết ba người
694:
Chương 693: Tới vừa kịp lúc
695:
Chương 694: Xoay chuyển
696:
Chương 695: Khoác lác
697:
Chương 696: Tiểu thiên kiếp
698:
Chương 697: Độ kiếp
699:
Chương 698: Ác mộng kiếp
700:
Chương 699: Bóng dáng quen thuộc
701:
Chương 700: Hỏng đầu?
702:
Chương 701: Kìm nén
703:
Chương 702: Trở về thành vân hải
704:
Chương 703: Thanh toán theo kỳ
705:
Chương 704: Tụ họp nho nhỏ
706:
Chương 705: Ta tìm la chinh
707:
Chương 706: Vì sao lại đến?
708:
Chương 707: Ghen tuông sôi trào
709:
Chương 708: Tin xấu
710:
Chương 709: Trao đổi
711:
Chương 710: Nhắm mắt làm ngơ
712:
Chương 711: Người thắng
713:
Chương 712: Tình cảm la chinh không biết
714:
Chương 713: Sau lưng là thần quốc
715:
Chương 714: Nắm chắc hơn hai mươi phần trăm
716:
Chương 715: Quân thần
717:
Chương 716: Cốc tinh thần
718:
Chương 717: Bí mật lớn
719:
Chương 718: Thành ba giang
720:
Chương 719: Vậy ta đi tìm chết đây
721:
Chương 720: Quyết chiến
722:
Chương 721: Khiêu chiến
723:
Chương 722: Hiệu quả của một kiếm
724:
Chương 723: Cũng chỉ thế mà thôi
725:
Chương 724: Ác quỷ
726:
Chương 725: Hoàng tuyền chiến đẩu
727:
Chương 726: Gió sinh tử
728:
Chương 727: Song tinh chi diệu
729:
Chương 728: Luật nhân quả
730:
Chương 729: Coi thường
731:
Chương 730: Trong nháy mắt giết mười vạn
732:
Chương 731: Bất ngờ
733:
Chương 732: Luật nhân quả luân hồi
734:
Chương 733: Quyết tâm
735:
Chương 734: Kết thúc?
736:
Chương 735: Thế thắng
737:
Chương 736: Lực sinh mệnh và thùng gỗ
738:
Chương 737: Uy hiếp
739:
Chương 738: Một phần ngàn vạn sức mạnh
740:
Chương 739: Thức tỉnh
741:
Chương 740: Dốc bầu tâm sự
742:
Chương 741: Không giải thích được
743:
Chương 742: Ngọc cổ
744:
Chương 743: Hiệu quả
745:
Chương 744: Thần hải với thần hải
746:
Chương 745: Thẳng tiến!
747:
Chương 746: Nỗi khổ trong lòng
748:
Chương 747: Lòng đầy rối rắm
749:
Chương 748: Tham ăn
750:
Chương 749: Tinh kiếm thượng nhân
751:
Chương 750: Tinh kiếm thượng nhân
752:
Chương 751: Tranh nhau trả lời
753:
Chương 752: Lĩnh vực mê tâm
754:
Chương 753: Vây đánh
755:
Chương 754: Ấn ký nô lệ
756:
Chương 755: Xuất phát
757:
Chương 756: Vượt biển
758:
Chương 757: Đến nơi
759:
Chương 758: Nhìn một cái cũng là tội chết
760:
Chương 759: Võ phủ ngọc huyền
761:
Chương 760: Hắc thiết lệnh
762:
Chương 761: Vòng tròn đỏ
763:
Chương 762: Người xuất sắc
764:
Chương 763: Yến vương kiêu ngạo
765:
Chương 764: Đeo bám không tha
766:
Chương 765: Sao có thể như vậy?
767:
Chương 766: Đành chịu bị ép
768:
Chương 767: Thế yếu
769:
Chương 768: Đấu tranh
770:
Chương 769: Rồng tổ
771:
Chương 770: Thái tử và yến vương
772:
Chương 771: Lồng giam
773:
Chương 772: Thi thể
774:
Chương 773: Giữ lời
Truyện nghe nhiều trong ngày
Xem thêm
Truyện nghe nhiều trong tuần
Xem thêm
Truyện Audio nghe nhiều trong tháng
Xem thêm
Truyện nghe nhiều trên trang
Xem thêm
BachLuyenThanhThanTH
Tải trình duyệt CỐC CỐC để nghe mượt, tải truyện dễ! (lưu ý cần tắt chặn QC để xem)
Truyện Bách Luyện Thành Thần Audio thuộc thể loại , , của tác giả , . Truyện được lấy nguồn từ , , với số tập là 163. Các bạn có đọc các thể loại khác của truyện Bách Luyện Thành Thần tại đây:

Truyện đề cử:

02/10/2023

Giám đốc tán tôi còn lâu

Ngôn Tình -
3 lượt nghe
9 chương | 9 mới
Truyện ngôn tình “Giám Đốc Tán Tôi Còn Lâu” kể về một giám đốc có 1 đời vợ và có con riêng, cô làm dọn dẹp cho phòng làm việc của anh bị người con coi thường dần về sau hiểu được hoàn cảnh, thấy được sự ấm áp nơi cô cậu con trai đã thay đổi khiến cho ba mình cũng thay đổi, muốn cưới cô làm vợ. Liệu rằng chuyện tình này có thành hay không? mời các bạn đón xem qua giọng kể Hoàng Tuấn.

02/10/2023

Cưới nhanh để yêu

Ngôn Tình -
1 lượt nghe
8 chương | 8 mới
Truyện ngôn tình “Cưới Nhanh Để Yêu” kể về một thiếu gia nhưng là con riêng của gia đình quyền thế, ngay từ nhỏ anh không có quyền quyết định mọi việc và khi lớn lên chuyện lớn là cưới vợ cũng vậy, anh bị ép cưới. Liệu rằng lần này anh có nghe lời? mời các bạn cùng xem qua giọng kể MC Hoàng Tuấn.

02/10/2023

Vợ đợi anh yêu lại

Ngôn Tình -
2 lượt nghe
8 chương | 8 mới
Truyện ngôn tình “Vợ Đợi Anh Yêu Lại” kể về hôn nhân mà ở đó hạnh phúc mong manh, sự nhàm chán không nói ra để rồi phải ly hôn khi vẫn còn yêu, liệu rằng yêu và cưới lại có được hay không, mời các bạn cùng xem qua lời kể MC Hoàng Tuấn.

02/10/2023

Ông chủ lưu manh tha cho tôi

Ngôn Tình -
0 lượt nghe
9 chương | 9 mới
Truyện ngôn tình “Ông Chủ Lưu Manh Tha Cho Tôi” kể về một ông chủ để bảo vệ mình đã tuyển một nữ bảo vệ, anh ta không ngờ người bảo vệ cho anh là một cô gái mỏng manh để rồi anh ta sẽ làm gì cô, liệu rằng cô có thoát khỏi tay anh, mời các bạn cùng xem qua giọng kể MC Mai Thủy.

02/10/2023

Lấy ông chồng hắc đạo

Ngôn Tình -
lượt nghe
7 chương | 7 mới
Truyện ngôn tình “Lấy Ông Chồng Hắc Đạo” kể về cô gái lớn lên trong gia đình hắc đạo, cô hứa với lòng mình sẽ tránh xa những người như thế nhưng tránh đâu được khi cô bị gia đình ép hôn cho một ông chồng hắc đạo. Liệu rằng cô có hạnh phúc với chồng cô? mời các bạn cùng xem qua lời kể MC Hoàng Tuấn.

02/10/2023

Cưới em thư ký xinh đẹp

Ngôn Tình -
lượt nghe
9 chương | 9 mới
Truyện ngôn tình “Cưới Em Cô Thư Ký Xinh Đẹp” một câu chuyện hay đầy ý nghĩa, các bạn cùng xem qua giọng kể MC Hoàng Tuấn.

Trả lời

Danh sách
Lọc truyện