Bắt Đầu Hulk Chùy Bạo Đấu La


,
– Lý Hiên kích hoạt toàn năng gây sự hệ thống, xuyên qua Đấu La Đại Lục.
Bắt đầu đạt được Hulk thể nghiệm thẻ, mỗi lần thể nghiệm hoàn tất, đều có thể đạt được Hulk bộ phận năng lực.
Đỉnh cấp phòng ngự, thần cấp quái lực, vô hạn sức chịu đựng, bạo chùy hết thảy.
Đinh! Mời tuyển một hạng.
Sơ cấp lựa chọn: Mở ra Nặc Đinh học viện, khen thưởng: Đệ nhất hồn hoàn tiến hóa thành vạn năm hồn hoàn.
Trung cấp lựa chọn: Đem Sử Lai Khắc học viện, cải thành Tối Ngưu Nữ Hồn Sư học viện, khen thưởng: Song Sinh Vũ Hồn.
Cao cấp lựa chọn: Dùng 100 ngàn năm hồn kỹ, giáo huấn đại sư Ngọc Tiểu Cương, khen thưởng: Hulk thể nghiệm thẻ 5 tấm.
. . . . .
Đường Tam: “Max cấp Hạo Thiên Chùy, bị Lý Hiên một đầu ngón tay bắn bay!”
Tiểu Vũ: “100 ngàn năm Hồn thú cũng không bằng Lý Hiên thể phách, hắn là mạnh nhất trong lịch sử Phong Hào Đấu La.”
Thiên Nhận Tuyết: “Lý Hiên, Võ Hồn điện là đồ cưới, ngươi nhưng nguyện cưới ta?
  
Sử Dụng Trình Phát Play2 Để Nghe Liên Tục Khi Tắt Màn Hình
  Bắt Đầu Hulk Chùy Bạo Đấu La - Bắt Đầu Hulk Chùy Bạo Đấu La
     
           

Chọn từ chương