Search
Generic filters
Tìm chính xác tên
Tìm trong tiêu đề
Tìm trong nội dung
Search in excerpt
Lọc theo loại bài đăng
Search in posts
Search in pages
Filter by Trạng thái
Tạm dừng
Đang ra
Hoàn thành
Filter by Loại
Truyện convert
Truyện dịch

Cái Này Đại Sư Huynh Không Làm Cũng Được Audio

2024-07-02
Tác giả:
Thể loại: , , ,
Loại: ,
Trạng thái:
Số tập:
18 3 tập mới
Lượt nghe: 7282

Nhị sư muội: “Đại sư huynh kiếm đạo Vô Thượng, vô địch thiên hạ, thời gian ba năm là được Nguyên Thần chân nhân.”

Tam sư muội: “Đại sư huynh học cứu thiên nhân, vạn pháp toàn thông, thiên bất sinh sư huynh kiếm đạo Vạn Cổ Như Trường Dạ.”

Tứ sư muội: “Nhị Sư Tỷ cùng Tam Sư Tỷ nói đúng.”

Ngũ sư muội: “… Đao của ta đâu, các ngươi ba cái trộm tanh miêu.”

Thành tựu Thanh Vân Môn Thần Kiếm Phong đại sư huynh, Tề Thiên nhìn nhìn mình Trúc Cơ cảnh tu vi.

“Không sai, nói chính là tại hạ.”

Nhị sư muội, huyết chiến thiên hạ, Nghịch Hành phạt lục Bát Hoang Kiếm Thần.

Tam sư muội, nghị lực Vô Thượng, phật ma song tu Trảm Đạo phật ma.

Tứ sư muội, thượng giới chuyển thế, bí pháp vô số Động Thiên chân quân.

Ngũ sư muội, người mang Trọng Bảo, trọng sinh trở về nghịch thiên Tu La.

Gi ới thiệu 2:

Nhân vật chính xuyên việt đến thế giới tu tiên trong game, thành phản diện đại sư huynh, có 9×9=82 kiểu chết đang chờ hắn, 4 vị sư muội đều là nhân vật chính mô bản.

Trong cái rủi có cái xui, nhân vật chính được “Tiên Nhân đặc hiệu”, tu hành thiên phú bình thường, nhưng đặc hiệu cực giai.

Luyện Khí, Trúc Cơ, Tiên Thiên, Kim Đan, Nguyên Anh, Xuất Khiếu, Hóa Thần, Độ Kiếp, Đại Thừa.

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
4:
Tap 004
5:
Tap 005
6:
Tap 006
7:
Tap 007
8:
Tap 008
9:
Tap 009
10:
Tap 010
11:
Tap 011
12:
Tap 012
13:
Tap 013
14:
Tap 014
15:
Tap 015
16:
Tap 016
17:
Tap 017
18:
Tap 018
Nghe thử server VIP