Cái Thế

Hạo mãng thiên địa, giới lục ba phần.

Yêu ma hoành hành Tịch Diệt đại lục, Dược Thần tông thiên tài tông chủ, suốt đời không cách nào tu hành, tại đại nạn sắp đến thời điểm, tìm chuyển thế tái sinh con đường.

Nhiên, sinh tử biển sâu, Luân Hồi lộ hiểm, nhân quả dây dưa, tai họa phủ xuống.

Ba trăm năm sau.

Người phàm tụ tuôn ra Càn Huyền đại lục, một tòa biên thùy thành nhỏ, bấp bênh Ngu gia, có một Thiên Hồn, Địa Hồn mất đi đần độn thiếu niên, một đêm thức tỉnh.

Lúc đó, thay đổi bất ngờ, thiên địa lật, truyền thuyết cùng thần thoại lại liên tiếp.

Tân sinh thiếu niên, Địa Hồn ngưng luyện âm thần, Thiên Hồn lên cấp Dương Thần, nhân hồn thuế biến Nguyên Thần.

Cuối cùng, tam hồn cái thế!

  
Sử Dụng Trình Phát Play2 Để Nghe Liên Tục Khi Tắt Màn Hình
  Cái Thế - Cái Thế
     
           

Chọn từ chương