Đơn Thuần Sau Cùng Của Tu Tiên Giới

Một trận tai nạn trên không, để Từ Triết tốt nghiệp lữ hành, biến thành cùng các bạn học hoang đảo cầu sinh.

Nhưng mà mười ngày sau đêm ấy, Thiên Mã giữa trời, Bỉ Ngạn Hoa nở, hoang đảo trầm hải.

Từ Triết tỉnh lại lần nữa, bạn học ngày xưa đều đã trở thành từng cái tông môn lão tổ, các đại thánh địa đại lão, ngay cả đại học bạn gái đều là Dao Trì Thánh Chủ.

Làm sao bây giờ? Đang online chờ.

—— ta, Từ Triết, siêu tự hạn chế người thành thật, tu tiên giới đơn thuần sau cùng, nhân loại hi vọng cuối cùng!

  
Sử Dụng Trình Phát Play2 Để Nghe Liên Tục Khi Tắt Màn Hình
  Đơn Thuần Sau Cùng Của Tu Tiên Giới - Đơn Thuần Sau Cùng Của Tu Tiên Giới
     
           

Chọn từ chương