Đường Tăng Xông Tây Du

Xuyên qua Tây Du, hóa thành Đường Tăng, hệ thống nhận chủ.
Ngộ Không: “Bát Giới mau nhìn, sư phụ lại cướp nữ nhân ngươi thích đi rồi.”
Sa Tăng: “Sư phụ xin hạ thủ lưu tình! Các nàng không phải là yêu quái!”
Bát giới: “Sư phụ lại sắp đả thương người, đại sư huynh mau ngăn khuyên……”
Đường Tăng: “Yêu quái lớn mật, xem chiêu!”

Xuyên suốt vũ trụ hồng hoang, từ lúc Bàn Cổ chém giết vô số Hỗn Độn Thần Ma khai thiên lập địa, đến Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc đại chiến, lại đến Vu Yêu tranh bá, Nhân tộc chấp chưởng thiên hạ, sau đó Phong Thần đại chiến, Tam giới thành lập, cuối cùng là hành trình Tây Du thỉnh kinh tạo phúc nhân gian, trong đó ẩn chứa bao nhiêu bí mật, bao nhiêu Thánh Nhân lấy thiên địa chúng sinh làm bàn cờ giác trục, bao nhiêu ái hận tình thù đan xen.

  
Sử Dụng Trình Phát Play2 Để Nghe Liên Tục Khi Tắt Màn Hình
  Đường Tăng Xông Tây Du - Đường Tăng Xông Tây Du
           

Chọn từ chương