Duy Ngã Độc Tiên

Thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tiên! Thần châu đại địa, tây vực biên thùy, nhân tối hảo đích bằng hữu tương ki, tha tẩu thượng liễu nhất điều tự…
 

  
Sử Dụng Trình Phát Play2 Để Nghe Liên Tục Khi Tắt Màn Hình
  Duy Ngã Độc Tiên - Duy Ngã Độc Tiên
           

Chọn từ chương