Duy Ta Hoang Thiên Đế


, ,– Đế Lạc thời đại, hắn tru sát trời xanh bát tử.
Tiên Cổ kỷ nguyên, hắn bái sư vô thượng cự đầu.

Loạn Cổ kỷ nguyên, hắn mở ra chí cao Thần Đình.
Hắn là Thạch Hạo, hắn là Đế, hắn là Chí Tôn, hắn là chung cực thần thoại!

  
Sử Dụng Trình Phát Play2 Để Nghe Liên Tục Khi Tắt Màn Hình
  Duy Ta Hoang Thiên Đế - Duy Ta Hoang Thiên Đế
           

Chọn từ chương