Hộ Hoa Trạng Nguyên Tại Hiện Đại

Nghe truyện Hộ Hoa Trạng Nguyên Tại Hiện Đại Audio - Thể loại truyện: Đô Thị, Hài Hước - Văn võ song khoa Trạng Nguyên Tiêu Dương ngoài ý muốn xuyên việt đến hiện đại đô thị, dùng Bạn Độc Tiểu Thư Đồng cùng với Nữ Sinh Tẩm Thất Môn Vệ song thân phận tiến vào sân trường đại học, bắt đầu hương diễm hoặc sắc hộ hoa hành trình.

     
Sử Dụng Trình Phát Play2 Để Nghe Liên Tục Khi Tắt Màn Hình
  Hộ Hoa Trạng Nguyên Tại Hiện Đại - Hộ Hoa Trạng Nguyên Tại Hiện Đại
     
           

Chọn từ chương