Hỏa Ảnh Thần Thụ Chi Quả Tại Dị Giới

Hỏa Ảnh Thần Thụ Chi Quả Tại Dị Giới – Trái Chakra Naruto Ở Dị Giới.

Lâm Xuyên xuyên qua đến tu chân giới, cùng hắn đồng thời xuyên việt tới, là một viên đến từ Hokage Ninja bên trong thần thụ chi quả! Ăn này viên trái cây, Lâm Xuyên chính là tu chân giới Ōtsutsuki Kaguya! Tam đại đồng thuật, thậm chí càng cao cấp Rinnesharingan, Tenseigan!

Byakugan đánh không lại ngươi, ta còn có Sharingan, Sharingan không được còn có Rinegan, thực sự không có cách nào còn có Tenseigan cùng Rinnesharingan! Đúng, luôn có một khoản thích hợp con mắt của ngươi!

  
Sử Dụng Trình Phát Play2 Để Nghe Liên Tục Khi Tắt Màn Hình
  Hỏa Ảnh Thần Thụ Chi Quả Tại Dị Giới - Hỏa Ảnh Thần Thụ Chi Quả Tại Dị Giới
     
           

Chọn từ chương