Hồng Hoang Chi Bàn Vương Chứng Đạo

Hắn, dưới cơ duyên xảo hợp, xuyên qua đến Hồng Hoang.

Thần Châu vũ trụ bên trong, hắn, khai sáng 3000 văn minh; Thế Giới chi Thụ phía dưới, hắn, tìm hiểu ra thuộc về mình chứng đạo chi thuật.

Hắn, chưa từng đem chứng đạo Hỗn Nguyên xem như đỉnh điểm.

Tên của hắn gọi là Bàn Vương!

  
Sử Dụng Trình Phát Play2 Để Nghe Liên Tục Khi Tắt Màn Hình
  Hồng Hoang Chi Bàn Vương Chứng Đạo - Hồng Hoang Chi Bàn Vương Chứng Đạo
     
           

Chọn từ chương