Hồng Hoang Chi Côn Bằng Tuyệt Đối Không Nhường Chỗ Ngồi


, , , ,
– Hồng Hoang thế giới, trọng sinh Côn Bằng lão tổ.
Ở kiếp trước trong Tử Tiêu Cung, Côn Bằng bị ép nhường chỗ ngồi, lần này, ta Côn Bằng tuyệt không nhường chỗ ngồi!
Tu tiên vấn đạo, vốn là từng bước tranh đoạt cơ duyên, một bước nhường, từng bước nhường, bởi vậy Côn Bằng chẳng những không nhường, còn muốn đi tranh
Tranh cái kia Tử Tiêu Cung thủ tịch đại đệ tử vị trí!
Côn Bằng tung hoành, gió lốc thiên địa, đã trọng sinh Hồng Hoang thế giới, vậy sẽ phải oanh oanh liệt liệt, lĩnh hội mạnh nhất Đại Đạo, qua tiêu dao nhất sinh hoạt.
Tuân theo bản ngã, vấn đỉnh Đại Đạo!
  
Sử Dụng Trình Phát Play2 Để Nghe Liên Tục Khi Tắt Màn Hình
  Hồng Hoang Chi Côn Bằng Tuyệt Đối Không Nhường Chỗ Ngồi - Hồng Hoang Chi Côn Bằng Tuyệt Đối Không Nhường Chỗ Ngồi
     
           

Chọn từ chương