Hồng Hoang Liệt Diễm Chi Thần

Giữa vũ trụ rộng lớn, tận sâu trong tinh không, một tiếng nổ kinh hoàng phát ra tạo nên một dòng xoáy thiên thư, khí lưu tán loạn, hư không tan vỡ. Sau đó không gian dần trở nên yên tĩnh, bên trong xuất hiện một thân ảnh tiêu sái, ngọc thụ lâm phong.

Khi hắn mở mắt nhìn xung quanh liền thở dài và nói: "Ta đã ngủ bao nhiêu năm? Trăm năm hay ngàn năm thời gian?"
 

  
Sử Dụng Trình Phát Play2 Để Nghe Liên Tục Khi Tắt Màn Hình
  Hồng Hoang Liệt Diễm Chi Thần - Hồng Hoang Liệt Diễm Chi Thần
     
           

Chọn từ chương