Hồng Hoang: Vừa Thành Kim Tiên, Thu Đồ Đệ Nữ Oa

Trình Dược xuyên qua Hồng Hoang ngàn năm, rốt cục tu thành Kim Tiên.

Nhìn xem Chuẩn Thánh đi đầy đất, Đại La không bằng chó Hồng Hoang thế giới, nhìn lại mình một chút tu vi, hắn quyết định cẩu thả lấy.

Ai biết vừa đột phá vậy mà liền thu một cái tu vi thấp xà yêu làm đồ đệ.

Tối thiểu hắn thì cho là như vậy.

Từ đó đệ nhất tạo người thành thánh Nữ Oa nương nương phong cách thay đổi dần. . .

PS: Main tu luyện theo thần thoại hệ thống không phải Hồng Hoang hệ thống. Main tu vi Kim Tiên sánh ngang Thiên Đạo Hồng Hoang

  
Sử Dụng Trình Phát Play2 Để Nghe Liên Tục Khi Tắt Màn Hình
  Hồng Hoang: Vừa Thành Kim Tiên, Thu Đồ Đệ Nữ Oa - Hồng Hoang: Vừa Thành Kim Tiên, Thu Đồ Đệ Nữ Oa
     
           

Chọn từ chương