Guide?

Cài đặt với trình phát Play2Admin đã chạy thử nghiệm thành công với IOS 12 và Android 9.
Khi gặp các lỗi sau. Vui lòng xóa lịch sử trình duyệt web để có thể truy cập lại vào website.
Hình 01.
Hình 02.
Hình 03 (lỗi này do mạng yếu nên load chậm thư viện mp3_player). Vui lòng cài đặt VPN để nghe tốt hơn.