Search
Generic filters
Tìm chính xác tên
Tìm trong tiêu đề
Tìm trong nội dung
Search in excerpt
Lọc theo loại bài đăng
Search in posts
Search in pages
Filter by Trạng thái
Tạm dừng
Đang ra
Hoàn thành
Filter by Loại
Truyện convert
Truyện dịch

Lạc Thị Tiên Tộc Audio

2024-06-16
638463735305760835.jpg
Tác giả:
Thể loại: ,
Loại: ,
Trạng thái:
Số tập:
14
Lượt nghe: 1184

Đông hoang mấy trăm vực, hơn ngàn châu! Rộng lớn bát ngát, mênh mông vô ngần! Tông môn đó san sát, Tiên tộc tung hoành, Nhân tộc, Yêu tộc, Vực Ma cùng nổi lên.Đông Hoang lịch, 1 vạn 4,436 năm, đan hi biến mất, nhật nguyệt vô quang, kèm thêm sao băng hạ xuống, ma khí che khuất bầu trời, cỏ cây suy kiệt, linh khí suy yếu, hình như có chẳng lành hàng thế, năm sau có tu sĩ ma đạo phải vực ngoại truyền thừa, làm hại Đông Hoang!Yêu tộc hùng cư Đông Hoang, Nhân tộc thế yếu, ma đạo huyết tế nhân tộc, Yêu tộc lấy Nhân tộc vì huyết thực, huy hoàng đại thế.Việt quốc, Thanh Sơn quận, Vân Ẩn sơn Lạc thị Tiên tộc ở chỗ này.

Mênh mông con đường trường sinh tràn ngập ngươi lừa ta gạt, mạnh được yếu thua.Dị giới thiếu niên Lạc Ly trùng sinh tại Lạc thị Tiên tộc.Lạc Ly dẫn dắt Lạc thị từ nhỏ tiểu nhân trúc cơ gia tộc giết đến Trấn châu Tiên tộc! Trấn quốc Tiên tộc!Mãi đến Bất hủ Tiên Tộc! Nhân tộc Thánh Địa!Mười vạn năm sau Lạc Ly quay đầu nhìn lại, Lạc thị sớm đã chấn nhiếp vạn cổ!Vô tận trong tinh hải, Lạc Ly tay cầm tiên kiếm, tiếng như hồng chung!“Bản tôn Lạc thị! Lạc Ly! Có thể vì nhân tộc huy hoàng! Tại tục vạn vạn năm!”

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
4:
Tap 004
5:
Tap 005
6:
Tap 006
7:
Tap 007
8:
Tap 008
9:
Tap 009
10:
Tap 010
11:
Tap 011
12:
Tap 012
13:
Tap 013
14:
Tap 014
Nghe thử server VIP