Lan Nhược Tiên Duyên


,


– Tỉnh lại sau giấc ngủ, núi sâu chùa cổ. Xuống núi xem xét, quỷ quái hoành hành,
Vì sống sót, Vô Sinh cố gắng tu hành, ngộ thần thông, luyện pháp bảo, học trận pháp, thuận tiện làm chút người tốt chuyện tốt,
Có thể thế nhân lại còn nói hắn là
Lòng dạ từ bi đại sư,

Chuyển thế tu hành phật tử,
Phổ độ chúng sinh Thánh Tăng,
Ăn rồi hắn thịt có thể trường sinh bất lão!
“Cái này đều ai tại nói hươu nói vượn, ta còn muốn trường sinh bất lão đâu!”

  
Sử Dụng Trình Phát Play2 Để Nghe Liên Tục Khi Tắt Màn Hình
  Lan Nhược Tiên Duyên - Lan Nhược Tiên Duyên
     
           

Chọn từ chương