Ma Thiên Tiền Truyện

Vì sao Liễu Minh lại là người có ba linh mạch mạnh nhất trong lịch sử? Hắn chẳng phải chỉ có ba linh mạch và năng lực nhất tâm nhị dụng thôi sao? Ngươi muốn biết trước khi bước vào con đường tu tiên hắn đã trải qua những gì? Kiếp trước của hắn là ai? Có liên quan đến Hàn Lập chút nào không?

Tất cả sẽ được giải đáp trong tác phẩm mới: Ma Thiên tiền truyện.

  
Sử Dụng Trình Phát Play2 Để Nghe Liên Tục Khi Tắt Màn Hình
  Ma Thiên Tiền Truyện - Ma Thiên Tiền Truyện
     
           

Chọn từ chương