Ngay Từ Đầu, Ta Chỉ Muốn Làm Diễn Viên

Một cái đối giới văn nghệ tràn ngập huyễn tưởng cố sự. . .

Nhân vật chính player tâm tính, không cần coi là thật. . .

  
Sử Dụng Trình Phát Play2 Để Nghe Liên Tục Khi Tắt Màn Hình
  Ngay Từ Đầu, Ta Chỉ Muốn Làm Diễn Viên - Ngay Từ Đầu, Ta Chỉ Muốn Làm Diễn Viên
     
           

Chọn từ chương