Nhất Ngôn Thông Thiên

Đây là bộ truyện mới của Hắc Huyền - tác giả của Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo. Câu chuyện kể về một thiếu niên với ước muốn cả đời chỉ làm.. heo, bước lên con đường trường sinh, nhất ngôn thông thiên! Hắn thật sự là heo, ăn tất cả, rồng hay hổ cũng không thoát cái miệng của hắn!
  
Sử Dụng Trình Phát Play2 Để Nghe Liên Tục Khi Tắt Màn Hình
  Nhất Ngôn Thông Thiên - Nhất Ngôn Thông Thiên
           

Chọn từ chương