Siêu Cấp Thần Y Tại Đô Thị

Nghe truyện Siêu Cấp Thần Y Tại Đô Thị Audio Thể loại: Đô Thị - Bất Tử y tiên bị người phản bội sống lại 500 năm trước, lại thành cao học sinh trung học. Trước thị trí nhớ, vô địch y thuật, thần kỳ tiên pháp, kinh thiên bảo giấu gần ngay trước mắt. Kiếp trước, hắn nếm hết thế gian biệt ly, phản bội, lấn áp, tuyệt vọng và không biết làm sao. Đời này, hắn muốn khoái ý ân cừu, vừa phun trong lồng ngực khó chịu, trở lại tiên giới đỉnh.

     
Sử Dụng Trình Phát Play2 Để Nghe Liên Tục Khi Tắt Màn Hình
  Siêu Cấp Thần Y Tại Đô Thị - Siêu Cấp Thần Y Tại Đô Thị
           

Chọn từ chương