Ta Có Một Toà Đạo Quan

Thanh Tùng đạo quán hoang phế mấy chục năm,

Ngày nào đó bỗng có một vị quán chủ tới,

Sắc mặt quán chủ trắng bệch, thân hình mảnh khảnh, không giống người, lại còn mù lòa.

Ấy vậy mà hương hỏa trong đạo quán ngày một thịnh vượng…

  
Sử Dụng Trình Phát Play2 Để Nghe Liên Tục Khi Tắt Màn Hình
  Ta Có Một Toà Đạo Quan - Ta Có Một Toà Đạo Quan
     
           

Chọn từ chương