Ta Có Thể Ghi Bàn Audio

Đánh giá truyện
19/12/2023
Tác giả:
Thể loại:
Loại:
Trạng thái:
Lượt nghe:

Giọng nam: 30 tập

Cưa gái toàn bằng miệng, dẫn bóng toàn bộ nhờ được. Ta là cái kia đứng tại giới bóng đá đỉnh phong nam nhân!

Người yêu thích ta rất nhiều, ghen ghét ta người càng nhiều.

Bọn hắn cho ta lấy rất nhiều ngoại hiệu: Dẫn bóng kẻ huỷ diệt, bác ái siêu nhân, tiểu khố cuồng ma, có tốt, có xấu, nhưng ta khổ nhất buồn bực sự tình, chính là nhan giá trị quá cao, quá đẹp trai làm sao bây giờ ?

Online các loại…

Ta là thật rất bất đắc dĩ a!

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001 - 04:04:26
2:
Tap 002 - 04:32:09
3:
Tap 003 - 04:13:30
4:
Tap 004 - 04:11:53
5:
Tap 005 - 04:45:34
6:
Tap 006 - 04:55:58
7:
Tap 007 - 04:45:11
8:
Tap 008 - 04:13:17
9:
Tap 009 - 04:01:00
10:
Tap 010 - 04:00:13
11:
Tap 011 - 04:30:23
12:
Tap 012 - 04:07:34
13:
Tap 013 - 04:10:51
14:
Tap 014 - 04:09:30
15:
Tap 015 - 04:10:08
16:
Tap 016 - 04:27:10
17:
Tap 017 - 04:11:38
18:
Tap 018 - 03:58:09
19:
Tap 019 - 04:04:49
20:
Tap 020 - 04:06:00
21:
Tap 021 - 04:43:27
22:
Tap 022 - 04:57:57
23:
Tap 023 - 04:35:10
24:
Tap 024 - 04:59:27
25:
Tap 025 - 05:07:21
26:
Tap 026 - 04:46:57
27:
Tap 027 - 05:17:19
28:
Tap 028 - 04:44:51
29:
Tap 029 - 04:09:06
30:
Tap 030 - 04:27:33
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,4,6,7,8" ihc_mb_template="1" ]
4:
Tap 004
5:
Tap 005
6:
Tap 006
7:
Tap 007
8:
Tap 008
9:
Tap 009
10:
Tap 010
11:
Tap 011
12:
Tap 012
13:
Tap 013
14:
Tap 014
15:
Tap 015
16:
Tap 016
17:
Tap 017
18:
Tap 018
19:
Tap 019
20:
Tap 020
21:
Tap 021
22:
Tap 022
23:
Tap 023
24:
Tap 024
25:
Tap 025
26:
Tap 026
27:
Tap 027
28:
Tap 028
29:
Tap 029
30:
Tap 030
[/ihc-hide-content]
Tải trình duyệt CỐC CỐC để nghe mượt, tải truyện dễ dàng! (lưu ý cần tắt chặn QC để xem)