Ta Là Cưu Ma Trí


, , ,– Tỉnh lại sau giấc ngủ, Hạ Bình mang theo một viên thần bí hạt châu, xuyên qua trở thành Thiên Long Bát Bộ thế giới Cưu Ma Trí, hắn đã gặp qua là không quên được, tài trí hơn người, thông minh hơn người, càng là nhân gian tuyệt thế mỹ nam tử, ngay cả Vô Nhai Tử cũng cảm thấy không bằng, dung mạo không kém Lý Thu Thủy.
Một thế này, hắn là danh chấn Thổ Phiên Đại Luân Minh Vương, hộ quốc pháp sư.

Một thế này, hắn là lực áp lão tăng quét rác thiên hạ đệ nhất cao thủ
Một thế này, hắn là hoành ép thiên cổ, siêu việt Đạt Ma võ đạo tông sư.
Nếu bàn về võ đạo, ai dám tranh phong!

  
Sử Dụng Trình Phát Play2 Để Nghe Liên Tục Khi Tắt Màn Hình
  Ta Là Cưu Ma Trí - Ta Là Cưu Ma Trí
           

Chọn từ chương