Ta Thật Là Tuyệt Thế Cao Nhân


, ,– Ngẫu cùng lão bằng hữu uống chút trà, hạ hạ cờ, đây chính là Tần Tu vô địch nhàn hạ sinh hoạt .
(PS: Vô địch văn)

* Giấy Trắng: Truyện cùng tác giả Vô Địch Sư Thúc Tổ.

  
Sử Dụng Trình Phát Play2 Để Nghe Liên Tục Khi Tắt Màn Hình
  Ta Thật Là Tuyệt Thế Cao Nhân - Ta Thật Là Tuyệt Thế Cao Nhân
           

Chọn từ chương