Thái Cổ Long Tượng Quyết

Nghe truyện Thái Cổ Long Tượng Quyết Audio Thể loại: Huyền Huyễn Một giọt huyết áp sập muôn đời, một lá thảo chém vỡ thương khung. Đã từng cường đại nhất Thái Cổ cấm kỵ thần thuật Thái Cổ Long Tượng bí quyết thất truyền trăm triệu năm. Vô tận tuế nguyệt, chán nản thiếu niên Lâm Phong ngẫu được Thái Cổ đệ nhất cấm kỵ thần thuật Thái Cổ Long Tượng bí quyết. Lúc Lâm Phong từ thế giới một cái xa xôi tiểu thành đi ra, một đoạn truyền kỳ bởi vậy triển khai...

     
Sử Dụng Trình Phát Play2 Để Nghe Liên Tục Khi Tắt Màn Hình
  Thái Cổ Long Tượng Quyết - Thái Cổ Long Tượng Quyết
           

Chọn từ chương