Thiên Cơ Diệu Thám

Trò lừa gạt cao thủ trùng sinh làm Thám Trưởng tổ trọng án, dựa vào chính mình kỹ năng xảo diệu phá án, trở thành một tên thiên cơ diệu thám!
______
Khoáng Hải Vong Hồ xuất phẩm, chất lượng đáng tin, già trẻ không gạt.

  
Sử Dụng Trình Phát Play2 Để Nghe Liên Tục Khi Tắt Màn Hình
  Thiên Cơ Diệu Thám - Thiên Cơ Diệu Thám
     
           

Chọn từ chương