Thiên Tài Cao Thủ

Đây là một cái Binh vương cố sự, đây là một cao thủ cố sự, này càng là một thiên tài và mỹ nhân cố sự, giả giả heo, ăn thịt hổ, xướng xướng ca, phao phao nữu, đạn đạn cầm, sát sát địch nhân, đây chính là Diệp Thiên Long nhân sinh lý tưởng.
  
Sử Dụng Trình Phát Play2 Để Nghe Liên Tục Khi Tắt Màn Hình
  Thiên Tài Cao Thủ - Thiên Tài Cao Thủ
           

Chọn từ chương