Thôn Phệ Vĩnh Hằng


,
– Thôn phệ Thiên Địa, duy ngã Vĩnh Hằng!
Một tên tu luyện phế vật thiếu chủ chịu đủ khi dễ, nhưng là thức tỉnh giữa chân mày thần bí quan tài đồng thau cổ, ngẫu nhiên được thôn phệ đại trận, thức tỉnh Thánh Mạch Chi Thể, bước chân vào Viễn Cổ Hồng Hoang.
  
Sử Dụng Trình Phát Play2 Để Nghe Liên Tục Khi Tắt Màn Hình
  Thôn Phệ Vĩnh Hằng - Thôn Phệ Vĩnh Hằng
     
           

Chọn từ chương