Tiên Mộc Kỳ Duyên

Một cái rối loạn niên đại, chạy nạn thiếu niên vì mười cái bánh bao mà bị bán nhập quặng mỏ, nhưng bởi vì ngẫu nhiên được một quyển 【 Khô Thủy Kinh 】 từ đó bước lên con đường tu chân.
Luyện khí, trúc cơ, Kim Đan, Kết Anh. . . Tu tiên chi lộ bên trên vượt mọi chông gai, luyện khí Ngưng Đan, tu pháp luyện thần, nghịch thiên Độ Kiếp, nên có một ngày hắn đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này về sau, nhưng kinh ngạc phát hiện, nguyên lai thế giới ngay tại lòng bàn tay của mình.

  
Sử Dụng Trình Phát Play2 Để Nghe Liên Tục Khi Tắt Màn Hình
  Tiên Mộc Kỳ Duyên - Tiên Mộc Kỳ Duyên
     
           

Chọn từ chương