Toàn Cầu Tiến Nhập Đại Hồng Thủy Thời Đại

Địa cầu đột nhiên bị không rõ lai lịch sóng thần vây quanh, cường mà mạnh mẽ hồng thủy, khiến núi cao ở trong sóng lớn run rẩy, lục địa ở trong biến đổi lớn rên rỉ. . .

Hồng thủy lấy khí thế như sấm vang chớp giật, gầm thét lên nhằm phía lục địa, nuốt hết thành thị thung lũng, cùng với trên địa cầu hết thảy sinh linh.

  
Sử Dụng Trình Phát Play2 Để Nghe Liên Tục Khi Tắt Màn Hình
  Toàn Cầu Tiến Nhập Đại Hồng Thủy Thời Đại - Toàn Cầu Tiến Nhập Đại Hồng Thủy Thời Đại
     
           

Chọn từ chương