Toàn Thế Giới Đều Không Biết Ta Rất Mạnh


,
– 【Ngày càng hơn vạn, bảo đảm chất lượng!】
Làm Lương Phàm theo dưới nền đất bò ra ngoài về sau, mới phát hiện không phải biến trọc mới có thể mạnh mẽ!
Ta muốn khống chế tự ta, nếu như không cẩn thận một quyền đánh bể tinh cầu này làm sao bây giờ ?
An tĩnh giấu ở thế tục, toàn thế giới cũng không biết ta có rất mạnh, tuy là thế giới này yêu ma quỷ quái rất biến thái, nhưng cẩu thả lấy hưởng thụ mới là cuộc sống ta muốn a!
Nếu là có người hết lần này tới lần khác không muốn để cho ngươi qua được thoải mái đây ?
Vậy cho hắn một quyền!
  
Sử Dụng Trình Phát Play2 Để Nghe Liên Tục Khi Tắt Màn Hình
  Toàn Thế Giới Đều Không Biết Ta Rất Mạnh - Toàn Thế Giới Đều Không Biết Ta Rất Mạnh
     
           

Chọn từ chương