Tội Ác Thành Thần


, ,


– Giết người phóng hỏa đai lưng vàng, sửa cầu bổ đường chết không thây.
Muôn đời thiện nhân Lục Nhân Giáp trong thế giới hiện thực chẳng qua là một tam lưu chuyên ngành tốt nghiệp, ngơ ngơ ngác ngác vì một ngày ba bữa bôn ba cả ngày .
Thần bí lão khất cái, đột nhiên xuất hiện Ác Thần Hệ Thống, trở thành người phù hợp một khắc này, thần bí Tứ Đại Nguyên Giới, nhiều như lông trâu Đại Thiên Thế Giới, đặc sắc Tiểu Thiên Thế Giới ùn ùn kéo đến.

“Làm người tốt không có cơm ăn, như vậy ta liền làm ác nhân!” Lục Nhân Giáp trầm giọng quát.
Gái đã thịt: Mai nương, Hải Đường, U Lan, Vương phu nhân ( Lý Thanh La ), Sakura, Emma Frost, Độc Cô Mộng ( Phong Vân ), Đỗ Mị ( Thục Sơn)

  
Sử Dụng Trình Phát Play2 Để Nghe Liên Tục Khi Tắt Màn Hình
  Tội Ác Thành Thần - Tội Ác Thành Thần
     
           

Chọn từ chương