Tối Cường Thăng Cấp

Triệu Phóng xuyên qua Võ giới, thức tỉnh Thần Võ Chí Tôn hệ thống, từ đây mở ra con đường nghịch thiên, đánh quái liền có thể tăng cao tu vi, tăng cường sức chiến đấu; Hoàn thành hệ thống nhiệm vụ liền có thể được tuyệt đỉnh thần công; hệ thống thương thành bên trong, càng có vô số thiên tài địa bảo, cái thế cơ duyên, chí cường huyết thống. . . --------------------------- Võ giới võ giả cảnh giới chia làm: Võ Đồ, Võ sư, Võ tướng, Võ vương, Võ Tông, Võ Tôn, Võ Đế, Võ Thánh, Võ Thần
  
Sử Dụng Trình Phát Play2 Để Nghe Liên Tục Khi Tắt Màn Hình
  Tối Cường Thăng Cấp - Tối Cường Thăng Cấp
           

Chọn từ chương