Sắp xếp theo:

trang_thai: Đang ra

1 bài viết truyện


2024-07-06
638508151818090159.jpg

Hoa Sơn Chưởng Môn Lộ

7 tập | 524

chuyển kiếp kèm theo từ thiện —— chưởng môn hệ thốngcửa mở đưa tay mới lễ túi , đan dược 、 công pháp 、 bản vẽ 、 giữ cửa con chó nhỏ ?môn phái thăng cấp , công pháp , luyện khí , đan dược bí tịch đưa không ngừng ……thả nhìn giang diễm như thế nào mượn chưởng môn hệ thống đem một cái cửa nhỏ phái phát triển trở thành nổi danh tam giới , nguyên anh đầy đất đi , kim đan không bằng giữ cửa con chó nhỏ đích siêu cấp cự vô phách môn phái ……