Tu La Đế Tôn

Thiếu niên Thạch Hạo, phản đoạt xá vô thượng cường giả, đến vô tận công pháp, võ kỹ, trận pháp, đan thuật, phù thuật các loại bí truyền, mở ra truyền kỳ chi lộ. Cái gì thiên tài, cái gì bá chủ, ở trước mặt ta, đều là đến phủ phục. Người không phục, giết!
  
Sử Dụng Trình Phát Play2 Để Nghe Liên Tục Khi Tắt Màn Hình
  Tu La Đế Tôn - Tu La Đế Tôn
           

Chọn từ chương