Tu Tiên Chi Phế Sài

Nội dung của câu chuyện kể về tình yêu giữa hai nam nhân trên con đường tu tiên, với những tình tiết hài hước nhẹ nhàng giúp người đọc thư giản. 

Phó Tu Vân: Ta là phế sài, ta là phế Ngũ linh căn.

Dịch Nhiên: Ta cũng là phế sài, ta là phế kiếm tu.
 

  
Sử Dụng Trình Phát Play2 Để Nghe Liên Tục Khi Tắt Màn Hình
  Tu Tiên Chi Phế Sài - Tu Tiên Chi Phế Sài
     
           

Chọn từ chương