Tuyệt Thế Chiến Hồn

Gia tộc thiếu chủ, trời sinh phế hồn, ở nhờ số trời run rủi, thức tỉnh rồi Thái Cổ thần bí Chiến Thần chi hồn, từ đó về sau, một đường đột kích ngược, tình cờ gặp gỡ tiên tư mỹ nữ, nghiền ép Cửu Giới Thiên Tài, không chỗ nào không chiến, không chỗ nào chịu không nổi!

     
Sử Dụng Trình Phát Play2 Để Nghe Liên Tục Khi Tắt Màn Hình
  Tuyệt Thế Chiến Hồn - Tuyệt Thế Chiến Hồn
           

Chọn từ chương