Văn Minh Mở Lại: Ta, Mở Hack Người Chơi


,– Toàn cầu thủ khoản giả thuyết hiện thực trò chơi « văn minh » bao hàm mấy ngàn bị cải biên tác phẩm, người chơi có thể ở trong đó thoả thích phát triển văn minh của mình.
Nhưng ngay khi « văn minh » gần ban bố đêm trước, làm hậu kỳ kiểm hạch nhân viên Giang Thần lại đột nhiên xuyên việt vào thế giới trò chơi, còn mang cùng với chính mình biên soạn mở hack.
( Bất Tử Bất Diệt )
Văn minh bất diệt, ngươi tức vĩnh hằng
( Chí Cao Ý Chí )
Thuộc dân độ trung thành cố định vì vô hạn, ý chí hướng muôn lần chết không chối từ

( vô tận tài nguyên )
Phạm vi lãnh địa bên trong, tài nguyên vô cùng vô tận
Trăm năm phía sau, Giang Thần đã phát triển ra nhân khẩu đạt hơn nghìn vạn, trình độ khoa học kỹ thuật có thể so với địa cầu khổng lồ đế quốc.
Lúc này, người chơi phủ xuống. . .
NHIỀU TÁC PHẨM KẾT HỢP LẠI 1 MAP, NHƯNG TÁC ĐIỀU CHẾ RẤT TỐT, HƠN 300C VẪN RẤT CUỐN. MAIN CÓ 100 NĂM PHÁT TRIỂN VĂN MINH, GIẢ MẠO NPC QUAN PHƯƠNG, LỪA GẠT NGƯỜI CHƠI LÀM CÔNG CHO MÌNH. CHINH PHỤC 1 MAP CŨNG KHÔNG QUÁ DÀI, LĂN CẦU TUYẾT CHỨ KO PHẢI CHIẾM TỪ TỪ TỪNG VĂN MINH 1, VÌ CÓ QUÁ NHIỀU VĂN MINH, MAIN HIỆN TẠI MỚI CHỈ Ở BIÊN GIỚI.
MAIN ĐÔI KHI LƯỚT QUA 1 SỐ MAP ĐỂ LẤY VÁN KHUÔN LÀ CHÍNH, CÓ THỂ LƯỚT QUA NẾU KHÔNG THÍCH MAP ĐẤY,

  
Sử Dụng Trình Phát Play2 Để Nghe Liên Tục Khi Tắt Màn Hình
  Văn Minh Mở Lại: Ta, Mở Hack Người Chơi - Văn Minh Mở Lại: Ta, Mở Hack Người Chơi
           

Chọn từ chương