Vĩnh Hằng Thiên Đế

Người địa cầu Sở Hạo xuyên qua dị giới, sống lại ở một cái tiểu quý tộc con độc nhất trên người.
Vừa mới tỉnh lại liền phát hiện lão tử chết rồi, danh hiệu quý tộc bị tước, vị hôn thê bợ đít muốn hối hôn gả cho đối thủ một mất một còn, duy nhất thu vào khởi nguồn càng bị bạch nhãn lang cậu tư chụp hơn nửa, loạn trong giặc ngoài, áp lực nặng như núi!
Làm sao xuyên qua không tặng kèm trưởng thành hệ thống? Lão gia gia trong chiếc nhẫn đây?
Không liên quan, thân là nhân vật chính chính là to lớn nhất phần mềm hack!

  
Sử Dụng Trình Phát Play2 Để Nghe Liên Tục Khi Tắt Màn Hình
  Vĩnh Hằng Thiên Đế - Vĩnh Hằng Thiên Đế
           

Chọn từ chương