Search
Generic filters
Tìm chính xác tên
Tìm trong tiêu đề
Tìm trong nội dung
Search in excerpt
Lọc theo loại bài đăng
Search in posts
Search in pages
Filter by Trạng thái
Tạm dừng
Đang ra
Hoàn thành
Filter by Loại
Truyện convert
Truyện dịch

Võng Du Tận Thế Rút Thưởng Thành Thần Audio

3.6/5 - (15 Vote)
2023-01-01
Tác giả:
Thể loại:
Loại: ,
Trạng thái:
Số tập:
25
Lượt nghe: 7555

Chư thiên rút thưởng ? Thần cấp chức nghiệp, thần cấp trang bị, thần cấp huyết mạch, thần cấp kỹ năng.

Ngũ Hành rút thưởng ? Mộng ảo sáo trang, hy vọng sáo trang, Chí Tôn sáo trang, tinh thần sáo trang.

Bảo rương rút thưởng ? Thần cấp sủng vật, thần cấp tọa kỵ, thần cấp huyết thống, thần cấp khen thưởng.

Sau này còn có thế giới dung đan ? Thả câu chư thiên ? Đợi chút một loạt rút thưởng hoạt động ?

Tận thế thế giới ta là vương.

Lại nhìn trọng sinh người Diệp Bằng, như thế nào khuấy động phong vân.

—–

—–

2018 võng du rút thưởng lửa nóng tác phẩm! Còn không nhanh tới đọc ? (câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, chớ bắt chước. )

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001 - 01:59:59
2:
Tap 002 - 02:11:09
3:
Tap 003 - 02:29:10
4:
Tap 004 - 02:18:59
5:
Tap 005 - 02:27:14
6:
Tap 006 - 02:48:42
7:
Tap 007 - 03:05:18
8:
Tap 008 - 02:35:14
9:
Tap 009 - 02:41:33
10:
Tap 010 - 02:49:16
11:
Tap 011 - 03:30:55
12:
Tap 012 - 03:11:22
13:
Tap 013 - 03:16:57
14:
Tap 014 - 02:27:02
15:
Tap 015 - 02:38:59
16:
Tap 016 - 02:38:26
17:
Tap 017 - 02:45:33
18:
Tap 018 - 02:48:15
19:
Tap 019 - 03:19:39
20:
Tap 020 - 04:00:48
21:
Tap 021 - 02:42:17
22:
Tap 022 - 02:35:51
23:
Tap 023 - 03:50:53
24:
Tap 024 - 06:00:18
25:
Tap 025 - 04:34:02
Nghe thử server VIP