Search
Generic filters
Tìm chính xác tên
Tìm trong tiêu đề
Tìm trong nội dung
Search in excerpt
Lọc theo loại bài đăng
Search in posts
Search in pages
Filter by Trạng thái
Tạm dừng
Đang ra
Hoàn thành
Filter by Loại
Truyện convert
Truyện dịch

Bắt Đầu Muội Muội Bị Đoạt Hỗn Độn Huyết Audio

3.8/5 - (33 Vote)
2021-08-24
Tác giả:
Thể loại: , ,
Loại: ,
Trạng thái:
Số tập:
23
Lượt nghe: 16081

– Trọng Đồng đã là vô địch lộ, không cần lại mượn người khác cốt.
Hoang vực 33,000 năm, Trần Uyên xuyên qua dị thế, trở thành trong lịch sử trẻ tuổi nhất Thánh Vương.
Đúng lúc gặp muội muội thức tỉnh Hỗn Độn Thánh Thể, lẻ loi một mình ly biệt hai năm tìm kiếm Cửu Chuyển Luân Hồi Thảo, chỉ để lại muội muội đặt nền móng con đường vô địch.
Lại không nghĩ ngày trở về, muội muội bị đồng tộc Hỗn Độn Thần Tử rút gân lột da, lấy nàng Hỗn Độn huyết, mỹ danh hắn nói vì Hỗn Độn Thần Tử tốt hơn tương lai.
Nhưng tương lai của ngươi, cùng muội muội ta liên quan gì!

Trần Uyên nổi giận mà lên, hệ thống đúng lúc gặp kích hoạt:
【 lựa chọn một: Nén giận, ủy khúc cầu toàn, bản hệ thống tự mình biến mất. 】
【 lựa chọn hai: Mang theo Trần Lạc Ly thoát đi Trần gia, bản hệ thống khen thưởng thần công Quỳ Hoa Bảo Điển. 】
【 lựa chọn ba: Lật đổ Trần gia, thiêu tẫn thế gian hết thảy địch, bản hệ thống khen thưởng Hỗn Độn Thần Ma Thể! 】
Theo lựa chọn, Trần Uyên nổi giận mà lên: Chí thân chịu đựng thống khổ, hôm nay chắc chắn gấp trăm lần hoàn trả!

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001 - 03:04:20
2:
Tap 002 - 03:07:46
3:
Tap 003 - 03:04:48
4:
Tap 004 - 03:17:29
5:
Tap 005 - 03:38:29
6:
Tap 006 - 03:40:30
7:
Tap 007 - 03:35:30
8:
Tap 008 - 03:09:50
9:
Tap 009 - 02:49:47
10:
Tap 010 - 02:55:48
11:
Tap 011 - 02:49:12
12:
Tap 012 - 02:55:49
13:
Tap 013 - 02:52:08
14:
Tap 014 - 02:53:26
15:
Tap 015 - 02:40:37
16:
Tap 016 - 02:32:48
17:
Tap 017 - 02:40:01
18:
Tap 018 - 02:44:14
19:
Tap 019 - 02:45:18
20:
Tap 020 - 02:52:24
21:
Tap 021 - 02:54:07
22:
Tap 022 - 03:06:23
23:
Tap 023 - 02:15:31
Nghe thử server VIP