Search
Generic filters
Tìm chính xác tên
Tìm trong tiêu đề
Tìm trong nội dung
Search in excerpt
Lọc theo loại bài đăng
Search in posts
Search in pages
Filter by Trạng thái
Tạm dừng
Đang ra
Hoàn thành
Filter by Loại
Truyện convert
Truyện dịch

Chư Thiên: Ta Siêu Năng Lực Mỗi Giới Đổi Mới Audio

2024-06-16
638426875864033115.jpg
Tác giả:
Thể loại: ,
Loại: ,
Trạng thái:
Số tập:
10 5 tập mới
Lượt nghe: 5755

Quyền nát chư thiên, đá gãy vạn cổ, tại dòng sông thời gian phía trên, kia vạn thế nhân quả. Lộ Viễn xuyên qua đến thuộc về siêu phàm giả cao võ thế giới. Nhất quyền siêu nhân, máy móc thần minh, niệm lực thánh giả. . . Những này đều cùng Lộ Viễn không có quan hệ gì. Hắn chỉ là cái ngay cả thêm điểm bảng đều không có, phổ phổ thông thông trường sinh giả. Thẳng đến. . . Mỗi một cái thế giới, Lộ Viễn thu hoạch được một cái siêu năng lực. 【 phong kiến vương triều 】 Cửa son rượu thịt thối, đạo hữu xương chết cóng. Vương triều thời kì cuối, loạn dân nổi lên bốn phía, giơ cao gậy gỗ, cuốc hạo, khả năng đoạt được kia cửa son chi vật? Đại Càn đệ nhất dũng sĩ? Lực có thể gánh đỉnh? Vương triều quý tộc, trơ mắt nhìn người kia, đem dũng sĩ cùng đỉnh cùng một chỗ xé. 【 võ hiệp thế giới 】 Hiệp dùng võ loạn cấm, tiêu dao người thế gian. Hàng Long Thập Bát Chưởng tổng cộng có mười bảy chỗ sai lầm, đều đã bị ta sửa chữa. Ăn ta một kích, Hàng Long một chưởng, đại uy thiên long! 【 thất lạc võ giới 】 Quỷ dị xâm lấn, nhân tộc không còn. Vô số thế hệ tộc bị nuôi nhốt ở dưới vực sâu vì ăn uống. Nhân tộc truyền thừa đoạn tuyệt, mất đi ngôn ngữ, đỉnh đầu là treo xâu nhục thứ. Ta Lộ Viễn có thể đi đến hôm nay, toàn bộ nhờ mình cố gắng, quỷ dị? Để ta nhìn ngươi cực hạn! 【 vạn đạo tranh phong 】 Vạn đạo phá diệt, chỉ vì tranh tiên. Đạo, Ma, Phật, Man, Vu, Hồn. Thế giới dừng, huyễn tượng sinh! Ngươi cơ duyên rất tốt, hiện tại là của ta.

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
4:
Tap 004
5:
Tap 005
6:
Tap 006
7:
Tap 007
8:
Tap 008
9:
Tap 009
10:
Tap 010
Nghe thử server VIP