Search
Generic filters
Tìm chính xác tên
Tìm trong tiêu đề
Tìm trong nội dung
Search in excerpt
Lọc theo loại bài đăng
Search in posts
Search in pages
Filter by Trạng thái
Tạm dừng
Đang ra
Hoàn thành
Filter by Loại
Truyện convert
Truyện dịch

Đường Tăng Xông Tây Du Audio

4.3/5 - (60 Vote)
2020-04-27
Tác giả:
Thể loại: , , ,
Loại: ,
Trạng thái:
Số tập:
18
Lượt nghe: 18560

– Xuyên qua Tây Du, hóa thành Đường Tăng, hệ thống nhận chủ.
Ngộ Không: “Bát Giới mau nhìn, sư phụ lại cướp nữ nhân ngươi thích đi rồi.”
Sa Tăng: “Sư phụ xin hạ thủ lưu tình! Các nàng không phải là yêu quái!”

Bát giới: “Sư phụ lại sắp đả thương người, đại sư huynh mau ngăn khuyên……”
Đường Tăng: “Yêu quái lớn mật, xem chiêu!”

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001 - 03:30:00
2:
Tap 002 - 03:58:54
3:
Tap 003 - 03:58:59
4:
Tap 004 - 04:19:26
5:
Tap 005 - 04:08:04
6:
Tap 006 - 04:10:04
7:
Tap 007 - 04:06:20
8:
Tap 008 - 03:37:51
9:
Tap 009 - 03:53:49
10:
Tap 010 - 03:54:36
11:
Tap 011 - 04:03:08
12:
Tap 012 - 04:01:04
13:
Tap 013 - 04:11:31
14:
Tap 014 - 04:15:29
15:
Tap 015 - 04:20:50
16:
Tap 016 - 04:33:37
17:
Tap 017 - 04:42:44
18:
Tap 018 - 04:40:36
Nghe thử server VIP