Hokage Chi Hyuga Senhaku

Ở Hokage bên trong năng lượng vô hạn…

Ở hải tặc bên trong nhục thân vĩnh hằng…

Ở Tử Thần bên trong linh hồn bất hủ…

Cuối cùng…

Hokage – One Piece – Bleach..

  
Sử Dụng Trình Phát Play2 Để Nghe Liên Tục Khi Tắt Màn Hình
  Hokage Chi Hyuga Senhaku - Hokage Chi Hyuga Senhaku
     
           

Chọn từ chương