Khai Trương, Người Tại Trong Cửa Hàng, Lão Bản Có Ức Điểm Cường

Tại Thiên Lan đại lục, có một nhà tên vì Khởi Nguyên thương thành thần kỳ cửa hàng.

Nơi này Cocacola có thể khiến người ta trong nháy mắt đầy máu;

Nơi này điều cay có thể khiến người ta vượt cấp chiến đấu;

Nơi này trò chơi có thể khiến người ta tăng cao tu vi;

Nơi này tiểu thuyết có thể khiến người ta lĩnh hội công pháp. . .

Nơi này hàng hoá vô số, bao hàm nghỉ dưỡng, giải trí, ăn uống, tu luyện. . .

A, đúng, nhớ kỹ một việc, tuyệt đối không nên tại trong tiệm nháo sự, bởi vì trong tiệm lão bản, rất mạnh rất mạnh. . .

  
Sử Dụng Trình Phát Play2 Để Nghe Liên Tục Khi Tắt Màn Hình
  Khai Trương, Người Tại Trong Cửa Hàng, Lão Bản Có Ức Điểm Cường - Khai Trương, Người Tại Trong Cửa Hàng, Lão Bản Có Ức Điểm Cường
     
           

Chọn từ chương