Khủng Bố Phục Tô

Ngũ trọc ác đời, Địa Ngục đã không, lệ quỷ khôi phục, nhân gian như ngục .

Thế giới này quỷ xuất hiện . . . Như vậy thần lại tại chỗ nào?

Cầu thần cứu thế, nhưng trên đời cũng không thần, chỉ có quỷ .

  
Sử Dụng Trình Phát Play2 Để Nghe Liên Tục Khi Tắt Màn Hình
  Khủng Bố Phục Tô - Khủng Bố Phục Tô
     
           

Chọn từ chương