Liên Minh Chi Dong Binh Hệ Thống Audio

Đánh giá truyện
19/12/2023
Tác giả:
Thể loại: , ,
Loại:
Trạng thái:
Lượt nghe:

Giọng nam: 27 tập

– S5, được xưng là LPL có hi vọng nhất đoạt giải quán quân một năm.
Là ngoại viện hoành hành một năm.
Là SKT cầm tới quán quân thoải mái nhất một năm.

Là Uzi sau khi xuất đạo lần đầu chưa thể tiến vào s thi đấu một năm.
Là LPL sỉ nhục nhất một năm!
Lý Mục ngẫu nhiên đạt được lính đánh thuê hệ thống, hắn thề phải cải biến đây hết thảy!

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001 - 06:00:26
2:
Tap 002 - 05:54:27
3:
Tap 003 - 05:52:46
4:
Tap 004 - 05:57:48
5:
Tap 005 - 05:49:32
6:
Tap 006 - 05:27:26
7:
Tap 007 - 05:17:18
8:
Tap 008 - 05:48:58
9:
Tap 009 - 05:53:33
10:
Tap 010 - 05:44:38
11:
Tap 011 - 05:54:08
12:
Tap 012 - 05:32:11
13:
Tap 013 - 05:43:11
14:
Tap 014 - 05:40:47
15:
Tap 015 - 06:04:21
16:
Tap 016 - 05:56:37
17:
Tap 017 - 05:58:53
18:
Tap 018 - 06:23:30
19:
Tap 019 - 06:15:57
20:
Tap 020 - 06:27:07
21:
Tap 021 - 06:22:43
22:
Tap 022 - 06:39:05
23:
Tap 023 - 06:06:29
24:
Tap 024 - 05:49:42
25:
Tap 025 - 05:43:34
26:
Tap 026 - 05:55:48
27:
Tap 027 - 05:52:48
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,4,6,7,8" ihc_mb_template="1" ]
4:
Tap 004
5:
Tap 005
6:
Tap 006
7:
Tap 007
8:
Tap 008
9:
Tap 009
10:
Tap 010
11:
Tap 011
12:
Tap 012
13:
Tap 013
14:
Tap 014
15:
Tap 015
16:
Tap 016
17:
Tap 017
18:
Tap 018
19:
Tap 019
20:
Tap 020
21:
Tap 021
22:
Tap 022
23:
Tap 023
24:
Tap 024
25:
Tap 025
26:
Tap 026
27:
Tap 027
[/ihc-hide-content]
Tải trình duyệt CỐC CỐC để nghe mượt, tải truyện dễ dàng! (lưu ý cần tắt chặn QC để xem)