Search
Generic filters
Tìm chính xác tên
Tìm trong tiêu đề
Tìm trong nội dung
Search in excerpt
Lọc theo loại bài đăng
Search in posts
Search in pages
Filter by Trạng thái
Tạm dừng
Đang ra
Hoàn thành
Filter by Loại
Truyện convert
Truyện dịch

Nhất Đao Phách Khai Sinh Tử Lộ Audio

2020-02-06
Tác giả:
Thể loại: , ,
Loại: ,
Trạng thái:
Số tập:
31
Lượt nghe: 4077

– Một đao bổ ra đường sinh tử, hai chân bước ra cửa thị phi!
Phàm nhân nắm giữ siêu phàm súng đạn hủy thiên diệt địa;

Võ giả tu luyện bí truyền võ đạo phá thành diệt quốc;
Đây là một người yếu chứ không phải con kiến hôi, cường giả cũng không phải Thượng Đế thế giới.
Một cái tê liệt tại giường, tràn đầy oán hận không cam lòng thanh niên, vì vậy vượt giới trọng sinh!

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001 - 03:50:44
2:
Tap 002 - 03:34:27
3:
Tap 003 - 03:33:44
4:
Tap 004 - 03:45:53
5:
Tap 005 - 03:31:44
6:
Tap 006 - 03:28:07
7:
Tap 007 - 03:37:31
8:
Tap 008 - 03:40:49
9:
Tap 009 - 03:27:02
10:
Tap 010 - 03:29:53
11:
Tap 011 - 03:29:20
12:
Tap 012 - 03:26:53
13:
Tap 013 - 03:23:11
14:
Tap 014 - 03:25:35
15:
Tap 015 - 03:27:34
16:
Tap 016 - 03:39:49
17:
Tap 017 - 04:02:34
18:
Tap 018 - 05:07:02
19:
Tap 019 - 04:50:00
20:
Tap 020 - 05:20:55
21:
Tap 021 - 05:37:02
22:
Tap 022 - 04:05:26
23:
Tap 023 - 05:13:41
24:
Tap 024 - 04:01:04
25:
Tap 025 - 06:05:21
26:
Tap 026 - 03:47:22
27:
Tap 027 - 04:26:04
28:
Tap 028 - 06:23:13
29:
Tap 029 - 05:34:17
30:
Tap 030 - 05:31:05
31:
Tap 031 - 03:44:29
Nghe thử server VIP