Search
Generic filters
Tìm chính xác tên
Tìm trong tiêu đề
Tìm trong nội dung
Search in excerpt
Lọc theo loại bài đăng
Search in posts
Search in pages
Filter by Trạng thái
Tạm dừng
Đang ra
Hoàn thành
Filter by Loại
Truyện convert
Truyện dịch

Phản Phái: Ai Nói Là Ta Tới Từ Hôn? Audio

2023-04-15
Tác giả:
Thể loại: , , ,
Loại: ,
Trạng thái:
Số tập:
10
Lượt nghe: 5258

Băng qua đường bị trượt chân, tỉnh lại liền xuyên qua tu tiên thế giới, hơn nữa còn là Vân Vệ ti thiếu chủ!

Bắt đầu liền từ hôn khí vận chi nữ, biểu tỷ biểu muội tất cả đều là khí vận chi nữ. . .

Khí vận chi nữ là dùng đến nuôi, khí vận chi tử là dùng đến cắt rau hẹ.

Đoạt bảo vật, đoạt nữ chính, giết khí vận chi tử, cùng khí vận chi nữ ký kết ràng buộc.

Đây mới là một cái hợp cách phản phái.

Thiên Tuyệt chi thể, sống không lâu?

Không có việc gì , có thể cướp đoạt khí vận chi tử khí vận, gia tăng dương thọ.

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001 - 03:52:28
2:
Tap 002 - 04:49:48
3:
Tap 003 - 04:45:59
4:
Tap 004 - 05:28:37
5:
Tap 005 - 05:21:05
6:
Tap 006 - 04:37:41
7:
Tap 007 - 05:49:47
8:
Tap 008 - 05:47:29
9:
Tap 009 - 05:03:26
10:
Tap 010 - 05:11:52
Nghe thử server VIP